Visa det i din webbläsare

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden logotype
 
Barndiabetesfonden - 2020-12-10 06:50 CET

Barndiabetesfonden fortsätter att toppa anslagslistan för typ 1-diabetesforskning trots de utmaningar som 2020 har bjudit på, och anslår nu över 19,5 miljoner kronor till svensk forskning, fördelat på 26 st forskningsprojekt.

Vid styrelsemöte den 4 december 2020 bekräftade stiftelsen Barndiabetesfonden årets rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, och tog beslut om att dela ut strax under 20 miljoner kronor i forskningsanslag i år.

Barndiabetesfonden lade även i år ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1-diabetes, så än en gång välkomnades alla ansökningar som gällde typ 1-diabetes oavsett åldersgrupp.

Årets största anslag, drygt 1,8 miljoner kronor, tilldelades Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och en av våra allra största forskare på området.

"Anslaget från Barndiabetesfonden möjliggör vår fortsatta satsning på att ta fram insulinproducerande celler från stamceller med målsättningen att i förlängningen kunna skapa botande terapi för typ 1-diabetes" säger han samtidigt som han tackar för stödet, som han kallar ett "toppentrevligt besked så här i decembermörkret!"

40 st ansökningar hade skickats in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 26 st projekt beviljats anslag i storlekar från 130.000 kr till 1.820.000 kr. Detta innebär att stiftelsen trots årets utmaningar än en gång kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills, och även i år har flera projekt kunnat beviljas hela den sökta summan.

Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2021.

https://www.barndiabetesfonden.se

Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt