Nu finns sändningen från Världsdiabetesdagen 13/11  i regi av Dagens Medicin Svensk Förening för Diabetologii, Svensk Förening för Pediatrisk Diabetologi och Endokrinologi.

Innehållet är i en avkortad och redigerad version på Vimeo, 1,25 tim per del, totalt totalt 2,5 tim. 

Ett tiotal diabetes experter, befattningshavare och patientförening medverkar

Världsdiabetesdagen del 1

https://vimeo.com/481659430

Världsdiabetesdagen del 2

https://vimeo.com/481659445

 

Tag del av senaste nytt om diabetes. Se programmet nedtill

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Programpunkter

12:30-12:50

Välkommen till Världsdiabetesdagen 2020

12:50-13:00

Block 1: När tre pandemier möts – Covid-19, diabetes och hjärt-kärlsjukdom

13:00-14:00

Diabetesvården i spåren av Covid-19

13:00-13:12

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom - nya konsensusriktlinjer

13:12-13:24

Patienternas perspektiv - vad har vi fått försaka?

13:24-13:36

Diskussion: Vårdskulden och diabetesvården - hur ser återbetalningsplanen ut?

13:36-14:00

Paus 10 min

14:00-14:10

Update nya behandlingsstrategier - de senaste studierna.

14:10-14:22

Block 2: Best practice - med sikte på en diabetesvård utan komplikationer.

14:10-15:20

Skräddarsydd diabetesvård med ett förstärkt diabetesteam.

14:22-14:37

Barn och diabetes. Möjligheternas tid, att inte missa diagnosen.

14:37-14:50

Hjärtsvikt och diabetes. Hur kan vi undvika komplikationer med god glukoskontroll?

14:50-15:02

Diskussion: Är noll komplikationer ett möjligt och rimligt mål?

15:02-15:20

Paus 10 min

15:20-15:30

Block 3: Framtidens styrning och organisation av diabetesvården

15:30-16:00

Diskussion: Vilka satsningar behövs för att alla ska få ett bra liv med diabetes?

15:30-15:50

Summering och avslutning

15:50-16:00

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt