Skriv ut
Kategori: Nyheter

FALLBESKRIVNING 

Atypisk diabetes – en diagnostisk utmaning

Fem fall beskrivs

Åke Sjöholm,
docent, överläkare, VO internmedicin, sektionen för diabetologi och endokrinologi, Gävle sjukhus; Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg

 

Läs hela artikeln på

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/10/atypisk-diabetes-en-diagnostisk-utmaning/

 

HUVUDBUDSKAP

• Under grundutbildningen lärde många av oss att klassificera diabetes efter olika kliniska karaktäristika.

• Dagens kliniska verklighet, och i en era av precisionsmedicin vi nu går in i, är emellertid inte alltid kongruent med gårdagens skolbok.

• Termerna barn-/ungdomsdiabetes respektive åldersdiabetes samt insulinberoende respektive icke insulinberoende diabetes är numera helt obsoleta.

• Tvärtemot vad som ofta lärs ut kan grav ketoacidos förekomma vid nydebuterad typ 2-diabetes, sannolikt på grund av övergående paralys av insulinsekretionen orsakad av glukostoxicitet.

• Här beskrives fem autentiska fall av diabetes med atypiska karaktäristika som utgör en diagnostisk utmaning.

 

Från artikeln

Slutord

Denna genomgång illustrerar svårigheterna att korrekt diagnostisera, och därmed korrekt behandla, vid diabetes som inte ser ut som i skolboken. T2D kan förekomma hos tonåringar, vanligen vid positiv hereditet och högt BMI som redan kan vara stigmatiserande för en ung människa. Att då ytterligare riskera att höja BMI med insulin, inte sällan i höga doser, är knappast rätt väg att gå 2020 när utmärkta alternativ att i stället åstadkomma motsatsen med samtidig organprotektion och utan risk för hypoglykemi finns. Vid atypiska karaktäristika hos unga patienter med diabetes bör man ha MODY i åtanke, liksom att patienter kan ha flera typer av diabetes samtidigt.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

 

Träffar: 356