Skriv ut
Kategori: Nyheter
Europeiska diabetes-mötet, EASD, skulle i förra veckan under 5 dagar ha skett i Wien - men pga Corona så blev i år hela konferensen 21-25/9 digital eller som det numera heter ett Virtuellt Möte (VM).
 
Amerikanska diabetesmötet ADA i juni blev också ett digitalt möte med 16 000 deltagare. EASD har fått mer tid på sig. Det märks. Orala föredrag, postrar, vetenskapliga studier och senaste nytt från industrin presenteras i ljud, bild och video - på ett mycket bättre sätt, än mera intuitivt och smartare.
 
Kostnaden för ADA var 6000 kr, medan EASD kostar 700 kr och som medlem ännu lägre pris. Antalet besökare är nu drygt 19 000.
 
Besök gärna mötet själv, även nu efteråt, och registrera dig och välj sedan bland par hundra presentationer
https://www.easd.org/annual-meeting/easd-2020.html
 
Det fina är att allt från EASD ligger kvar i 12 månader, medan det som togs upp på ADA försvinner digitalt nu under oktober. 
 
En hel del på EASD togs upp på ADA och nu 3 månader senare något mer i det som togs upp. Dessutom finns mycket subgrupps-studier.
 
På EASD presenteras många kliniska diabetes-nyheter liksom frontlinjen inom grundforskning, precisionsmedicin, mycket kring läkemedel vid T2DM, i synnerhet SGLT-2-hämmare men även GLP1-läkemedel. 
 
Senaste året har inom professionen i Svwerige mellan distriktsläkare, kardiologer och diabetologer förts diskussion om dessa läkemedels plats vid T2Dm i relation till kardiovaskulär sjukdom. En liknande diskussion fördes nu internationellt på mötet
https://www.sls.se/globalassets/svkf/internationella-riktlinjer/konsensus-final_20200423.pdf
 
Det som saknas på VM är diskussionen, besökaren känner sig "ensam", oftast saknas tyvärr helt diskussioner i slutet på www - efter sista talaren är det slut. De flesta av oss har nu under 6 månaderdessutom haft nästan tillräckligt med zoom-möten. Det blir lite enformigt i längden
Small talks mellan kollegor är viktigt. Detta saknas jämfört med IRL, In Real Live. That's Life, nätverkandet, interaktioner.
 
Förhoppninsgvis blir EASD Stockholm ett fysiskt möte, 27/9-1/10 2021. Självklart bra om de som vill pga avstånd och andra skäl också kan deltaga digitalt - också helst till samma låga pris som i år.
https://www.easd.org/annual-meeting/easd-2021.html
 
Vetenskaplige sekreteraren för EASD Mikael Ryden, Karolinska, har gjort EASD 2020 till en stor framgång. 
 
Dagens Medicin bjuder i år på sin rapportering utan lösenord och 15-tal korta rapporter finns inkl intervjuer med ofta svenska kollegor, som värderar det som tagits upp på EASD - se nedtill ett axplock..
 
https://www.dagensmedicin.se/mer/kongresser/easd/
 
Tårar avslöjar sockret
Professioner debatterade nya glukossänkare
Stora kostnader för komplikationer vid T2DM
Lägre dödlighet hos utlandsfödda med T2DM
Högt HbA1c risk för njurarna
RA ökar risken för T2DM - och tvärtom
 
Besök 
https://www.dagensmedicin.se/mer/kongresser/easd/
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Träffar: 701