4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 eller andra akuta sjukdomar. Många planerade besök och operationer behövde skjutas upp.

För att vården ska klara den nödvändiga återhämtningen och hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022.

Dessa medel kan vid behov också användas till covid-19-relaterad vård. Regionerna får del av pengarna på lika villkor utifrån folkmängd.

Press-info från socialminister Lena Hallengren

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt