Minnesord om Jan-Olof Jeppsson

Docenten och överläkaren Jan-Olof Jeppsson, Malmö, har lämnat oss vid 83 års ålder. Han sörjes närmast av hustrun Kerstin samt barnen Fredrik och Ingrid med familj.

Efter disputation i Umeå flyttade Jan-Olof 1970 till avdelningen för klinisk kemi vid Allmänna sjukhuset i Malmö, ett världsledande laboratorium för proteinforskning. Jan-Olof kom att bli laboratoriet trogen under resten av sin långa gärning och bidrog där under mer än fem decennier till utveckling av laboratoriemetoder som fått stor betydelse för flera av våra folksjukdomar.

Jan-Olof visade tidigt ledarskapsförmåga och utsågs 1979 till klinikchef, en post som han hade fram till 1996. I det dagliga arbetet på laboratoriet strävade Jan-Olof efter en nära koppling mellan praktisk sjukvård och akademisk forskning. Under Jan-Olofs ledning utvecklades flera laboratorietester som idag används inom sjukvården världen över. Laboratoriet tog fram tester som visar ökad risk för blodproppar och ett test som kan påvisa prostatacancer (PSA).

En annan bestående insats var Jan-Olofs personliga engagemang i utveckling och standardisering av diabetesvårdens viktigaste redskap, HbA1c-testet. På 1980-talet kunde olika HbA1c-metoder visa helt olika resultat. Jan-Olofs arbete var avgörande för att förbättra metodens kvalitet, vilket har varit till stort värde för diabetesvården.

Ett annat område där Jan-Olof varit drivande är standardiseringen av alkoholskademarkören CDT, där analysresultaten numera är jämförbara över hela världen.

Även om Jan-Olof säkert föredrog laboratoriebänken framför konferensbordet, insåg han att det krävdes ett engagerat och envist arbete i nationella och internationella arbetsgrupper om de nya rönen skulle omsättas i praktisk sjukvård. En klassisk replik från Jan-Olof är ”Nu är kemin löst - 10 år av politik väntar.”

Jan-Olof tillhörde 1987 initiativtagarna till den svenska Proteingruppen. Gruppen blev modell för de expertgrupper som senare skulle bli ryggraden i den svenska kvalitetssäkringsorganisationen Equalis.

I sina olika ledande roller vann Jan-Olof framgång genom lugn, diplomatisk förmåga samt en pondus grundad på gedigen kunskap. En rad kliniska kemister skolades under hans ledning och har sedan i olika miljöer fört vidare hans värderingar.

Jan-Olof hade ett stort intresse för ny teknik och it, och uppvisade en lyckosam blandning av nyfikenhet och enveten strävsamhet. Han hade ringa tolerans för hastverk och var alltid hjälpsam och stödjande.

Jan-Olof hade också ett brinnande intresse för orkidéer, såväl i det vilda som odlade i den egna bostaden, och tillbringade gärna fritiden i huset på Öland tillsammans med familjen.

Vi som haft förmånen att arbeta med Jan-Olof minns honom med tacksamhet och värme.

Vänner och kollegor genom

Anders Helander 

Britta Landin

Benny Larsson

Johan Malm

Gunnar Nordin

Per Simonsson

Ann Kristin Öhlin

 

Från Sydsvenska Dagbladet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt