MEDTRONIC SECURES CE MARK FOR MINIMED™ 780G ADVANCED HYBRID CLOSED LOOP SYSTEM DESIGNED TO FURTHER SIMPLIFY TYPE 1 DIABETES MANAGEMENT

Next Generation Closed Loop Insulin Pump System Features Auto-Correction Algorithm and Bluetooth Connectivity

780G system, a next generation closed loop insulin pump system for the treatment of type 1 diabetes in people age 7 to 80 years.

Leveraging the company’s most advanced SmartGuard™ algorithm, the system automates the delivery of both basal insulin and correction boluses every five minutes to help people with diabetes avoid highs and lows with greater ease.

The MiniMed 780G system enables the personalization of glucose goals with an adjustable target setting as low as 100 mg/dL (5.5 mmol/L) — lower than any otheradvanced hybrid closed loop system — and is designed to help stabilize blood sugar levels and further improve glucose control.

“We wanted to design a system that further simplifies diabetes management and adapts to people’s life with the goal of enhancing their experience in a seamless way,” said Sean Salmon, Executive Vice President and President of the Diabetes Group at Medtronic.

“We know it can be challenging to have to calculate carbohydrate intake before every snack or meal on a daily basis to ensure the right amount of insulin is dosed. With this system, users will have an extra layer of coverage for those times they miscalculate their carbs or forget to pre-bolus with analgorithm that automatically 

The data from three trials using the next generation advanced hybrid closed loop system from Medtronic will be presented in a symposium at the virtual 80th Scientific Sessions of the American Diabetes Association June 12.

 

From Press release Medtronic June 11 2020

___________________________________________

Hans Jönsson, vetenskaplig journalist 

http://www.diabethics.com/science/medtronic-minimed-780g-ce-marked/

Medtronic annonserade för bara ett par timmar sedan att de fått CE-märkning av ett nytt, avancerat closed loop-system.

MiniMed 780G är en hybrid av ett closed loop-system, och är initialt godkänt från 7 till 80 år.

Leveranser startar redan hösten 2020 i utvalda länder i Europa, vilka är inte ännu kommunicerat. En annars normalt insatt person bekräftade för mig att avsikten är att Sverige ska vara ett av de första länderna. Förutsatt att förhandlingar går enligt plan.

Systemet fungerar så att det både ger basalinsulin men även korrektionsdoser var femte minut, så inte ännu ett fullskaligt closed loop-system med automatiserad bolus. Detta finns endast med Nightscout, det vill säga Do It Yourself (DIY).

Det är naturligtvis dit vi går även med kommersiella lösningar, som jag skrev i en omfattande artikel för två år sedan.

MiniMed 780G kommer dock naturligtvis minska höga och låga värden, hypo- och hyperglykemier. Att jämföras med MiniMed 670G som alltså inte ger bolus utan om glukosvärdet ökar kan den till viss del öka basalen för att försöka ta ner värdet, men om det sticker iväg så är det otillräckligt och en korrektiondsos behövs, en bolus.

Något som är riktigt coolt och jag vet efterfrågats på MiniMed 670G är möjligheten att välja ett individuellt målvärde som pumpen eftersträvar, här är det möjligt att välja ett mål ner till 5,5 mmol/L. Mycket bra.

Sedan har MiniMed 780G även bluetooth vilket möjliggör att se glukosvärden och trender på kompatibla telefoner med en app.

Medtronic menar även att sjukvårdspersonalen kommer ha lätt att hantera och utbilda personer på systemet då det endast är ett fåtal inställningar som måste göras för att optimera systemet för individen. Detta gällande blåtands-kompatibilitet vet jag har efterfrågats likväl.

Detaljer från flera studier kommer presenteras imorgon på amerikanska diabetesförbundets virtuella kongress ADA.

Medtronic har tidigare annonserat att de strävar efter ett mål om 80% Time In Range mellan 4-10 mmol/L.

Jag uppdaterar denna artikel senare då detta publicerats, men nyheten är för bra för att inte spridas direkt. Som jämförelse kan sägas att nuvarande hybrid closed loop från Medtronic, 670G, i flera studier visat ett genomsnitt om precis över 70% Time In Range (exempelvis 2), så om MiniMed 780G lever upp till de 80% är det ett stort fall framåt.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt