Lex Maria: Handläggning av nydebuterad diabetes

Jun 01, 2020 11:00

Pressmeddelande Region Västerbotten

En patient som haft magsmärtor en längre tid och gått ned i vikt sökte vård.

Prover som togs på patienten visade vissa avvikelser, bland annat höga blodsockervärden. Patienten remitterades vidare akut och ansvarig läkare konsulterade specialister. Patienten bedömdes ha nydebuterad diabetes typ 2 och skrevs hem med läkemedel för att sedan utredas vidare. 

Efter några dagar kontaktade patienten vården igen och lades in på sjukhus. Hen konstaterades då ha diabetes typ 1 och fick påbörja behandling med insulin. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt