Pressmeddelande den 26 maj 2020

Diabetesutredning vid hjärtinfarkt kan minska nya hjärt-kärlhändelser 

Höga blodsockervärden vid insjuknandet i hjärtinfarkt ökar risken att inom kort drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse.

Det visar en ny analys med stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna bakom studien vill därför belysa vikten av att göra diabetesutredningar på hjärtinfarktpatienterna, för att kunna identifiera dem som är i behov av relevant förebyggande behandling.

– Det här är en viktig pusselbit i forskningen om diabetes. Om vi redan i samband med en hjärtinfarkt upptäcker tidigare okänd diabetes eller ett förstadium till diabetes så skulle man kunna sätta in preventiv behandling och på så sätt sannolikt kunna förhindra en ny hjärt-kärlhändelse i närtid, säger Viveca Ritsinger, forskare vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

I dag lever cirka 450 000 människor i Sverige med diabetes typ 2, den vanligaste formen av diabetes. Många vet inte om att de är drabbade, eftersom sjukdomen ofta kommer smygande och inte ger sig till känna förrän sockerhalten i blodet har stigit över en viss nivå.I den nya studien, som finansierats med hjälp av Hjärt-Lungfonden, följdes hjärtinfarktpatienter upp mot kvalitetsregistret Swedeheart, för att se vilka som drabbats av en ny hjärt-kärlhändelse inom ett halvår.

Resultatet visade att ett högt blodsockervärde vid insjuknande i infarkt innebar en större risk att råka ut för en ny hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt kort senare.

Det talar enligt forskarna för att diabetesutredning och behandling nära inpå hjärtinfarkten skulle kunna förhindra återinsjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom.

Fynden, som är från ett nytt material, stämmer även överens med äldre data.

 – Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdom än andra. Att forskningen hittar nya sätt att identifiera diabetespatienter ökar möjligheten att erbjuda preventiva åtgärder som kan förhindra ytterligare hjärt-kärlproblem och till och med förlänga livet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. 
 

Titel och länk: Elevated admission glucose is common and associated with high short-term complication burden after acute myocardial infarction. Insights from the VALIDATE-SWEDEHEART study. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1479164119871540

 

ABSTRACT

Elevated admission glucose is common and associated with high short-term complication burden after acute myocardial infarction: Insights from the VALIDATE-SWEDEHEART study

 

Viveca Ritsingeret al

 To investigate the association between admission plasma glucose and cardiovascular events in patients with acute myocardial infarction treated with modern therapies including early percutaneous coronary intervention and modern stents.

Patients (n = 5309) with established diabetes and patients without previously known diabetes with a reported admission plasma glucose, included in the VALIDATE trial 2014-2016, were followed for cardiovascular events (first of mortality, myocardial infarction, stroke, heart failure) within 180 days. Event rates were analysed by four glucose categories according to the World Health Organization criteria for hyperglycaemia and definition of diabetes. Odds ratios were calculated in a multivariate logistic regression model.

Mean age was 67 ± 11 years. Previously known diabetes was present in 21.2% (n = 1124). Cardiovascular events occurred in 3.7%, 3.8%, 6.6% and 15.7% in the four glucose level groups and 9.9% in those with known diabetes (p < 0.001), while bleeding complications did not differ significantly (9.1%, 8.5%, 8.4%, 12.2% and 8.5%, respectively). After adjustment, odds ratio (95% confidence interval) was 1.00 (0.65–1.53) for group II, 1.62 (1.14–2.29) for group III and 3.59 (1.99–6.50) for group IV compared to the lowest admission plasma glucose group (group I). The corresponding number for known diabetes was 2.42 (1.71–3.42).

In a well-treated contemporary population of acute myocardial infarction patients, 42% of those without diabetes had elevated admission plasma glucose levels with a greater risk for clinical events already within 180 days. Event rate increased with increasing admission plasma glucose levels. These findings highlight the importance of searching for undetected diabetes in the setting of acute myocardial infarction and that new treatment options are needed to improve outcome.

From the article

Diabetes is associated with an adverse prognosis after acute coronary syndrome (ACS) with high rates of myocardial infarction (MI), heart failure (HF), stroke and mortality1 despite improvements in preventive and coronary care over the last 20 years. A large proportion of those with MI have undiagnosed diabetes or prediabetes which severely impact outcomes. However, screening for glucose disturbances in the coronary care unit (CCU) is seldom routine and hampered by shorter hospitalisation times for MI.2 Since new glucose-lowering agents have shown impressive cardiovascular protective effects in patients with diabetes and established cardiovascular disease, updated information on the prognostic impact of admission plasma glucose (APG), besides the previously demonstrated association with APG on mortality,3 is warranted. Such new knowledge could further increase mandate and support the rationale to screen for undiagnosed glucose disturbances associated with adverse prognosis after ACS.

We included 5309 patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) or non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) between 2014 and 2016 and with recorded APG in the registry-based randomised VALIDATE-SWEDEHEART trial where patients were randomised to bivalirudin or heparin during percutaneous coronary intervention (PCI) at 25 participating PCI centres. The trial reported neutral effects on the primary endpoint, a composite of bleeding, MI or death during 6 months of follow-up with no interaction in those with or without diabetes (p-value for interaction = 0.82).4 Information on comorbidities and diabetes was extracted from the comprehensive national registry for heart disease, SWEDEHEART. Known diabetes was defined as reported diabetes and/or diabetes treatment at discharge. Patients without diabetes were classified by APG into four categories according to the World Health Organization (WHO) criteria for hyperglycaemia and definition of diabetes.https://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf

Patients were followed for MI, stroke, hospitalisation for HF and all-cause death until 6 months or death with a complete follow-up in 99% of the patients. Logistic regression analyses were performed to calculate associated odds ratios (OR) and 95% confidence limits (CLs) before and after adjusting for important clinical variables as age, gender, previous MI and indication for PCI (STEMI or NSTEMI).

Mean age was 67 ± 11 years and 73% were men. Known diabetes was present in 1124 patients (21.2%). Among those without established diabetes, the number and proportion in different glucose categories were as follows: group I [APG < 6.1 mmol/L (<110 mg/dL)]: n = 1406 (33.6%); group II [6.1–6.9 mmol/L (110–125 mg/dL)]: n = 1048 (25.0%); group III [7.0–11.0 mmol/L (126–198 mg/dL)]: n = 1616 (38.6%) and group IV [>11.0 mmol/L (>198 mg/dL)]: n = 115 (2.8%). The proportion of the clinical composite outcome in each glucose group was 3.7%, 3.8%, 6.6% and 15.7%, respectively, and 9.9% for known diabetes. Figure 1 depicts the proportion of outcomes and adjusted OR. The event rate increased with increasing APG with the highest proportion seen in individuals without known diabetes but with APG > 11 mmol/L (198 mg/dL) followed by subjects with established diabetes. After adjustments, patients with elevated APG > 7.0 mmol/L (126 mg/dL) and with no previous reported diabetes (group III) were associated with increased event rate, while patients without diabetes and APG < 7.0 mmol/L (126 mg/dL) had similar event rates as those with normal glucose levels. Limitations with the present study are the lack of HbA1c and information if APG were fasting or influenced by recent glucose intake.

            figure

Figure 1. Proportion of cardiovascular events (myocardial infarction, heart failure, stroke, all-cause death) at 180 days and odds ratios (95% confidence limits) in known diabetes (red) or by admission plasma glucose (blue).

Our findings from this large randomised cohort indicate that not only patients with established diabetes but also those without diabetes with elevated APG > 7.0 mmol/L (126 mg/dL), present in 42% of the patients, are at an increased risk for MI, HF, stroke and mortality in the following 6 months. Our findings indicate a need to initiate protective treatment already before discharge from the CCU. Future studies should address if novel cardiovascular preventive glucose-lowering drugs are safe and effective to institute as early as during intensive coronary care.

_____

 

Fakta om hjärtinfarkt (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp bildats som täppt igen hjärtats kranskärl, det vill säga de kärl som förser själva hjärtmuskeln med syrerikt blod. Blodet kan inte passera och den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet drabbas av syrebrist, vilket leder till skada.
- Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Årligen dör omkring 6 000 svenskar till följd av hjärtinfarkt.
- Forskningens mål är att förutse och förhindra hjärtinfarkter, samt att ta fram nya behandlingar som ger dem som genomlevt en hjärtinfarkt fler friska år. Till forskningens utmaningar hör till exempel att hitta biologiska riskmarkörer som visar att en hjärtinfarkt är på väg att inträffa.Fakta om hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)


- De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
- I Sverige lever 2,0 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i landet. Över 30 000 människor i Sverige dör varje år av hjärt-kärlsjukdom.
- Nya levnadsvanor och livsstilar kräver nya hälsodata att forska på. Forskningens utmaningar i dag är bland annat att bättre kunna bedöma den individuella risken för hjärt-kärlsjukdom, samt att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt