Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum Stockholm har tilldelats årets Diabetespriset. Priset delas ut av Storstockholms Diabetesförening till dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård.

Centrum för diabetes är gamla Karolinska Solna - nu under SLSO som akademiskt specialistcentrum

— Vi fick in nomineringar från allmänheten och Centrum för diabetes fick flest nomineringar. De ser varje enskild individs behov och strävar konstant efter att förbättra och utveckla sin verksamhet. Det är precis dit man vill i den nya tidens vård, säger Veronica Lindberg, kanslichef på SSDF.

En av de nominerande är patient hos Centrum för diabetes och skriver så här i sin nominering:

"Jag har fått precis så mycket och lite stöd som jag har känt att jag behöver. De är snabba på att svara när man kontaktar dem, lyssnar och ger förslag, men de har också alltid låtit mig vara den som ansvarar för mig själv och min diabetes."

Alla jobbar tillsammans

Centrum för diabetes fokuserar medvetet på att skapa starkare kopplingar mellan professionerna på mottagningen – vad som brukar kallas för interprofessionellt samarbete – och att samordna patientbesök till ett och samma tillfälle.

— Jag tror vi har snabbare vägar mellan till exempel läkare, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut och kurator. Vi har inget remisstvång inom teamet, förklarar Linda Kjerr, enhetschef på Centrum för Diabetes.

Snabba med digital vård

En annan motivering till priset har att göra med mottagningens användande av digitala hjälpmedel. Centrum för diabetes var bland annat snabba med att använda sig av Region Stockholms app ”Alltid öppet”, där man kan göra allt från att boka in videobesök med sin diabetesläkare, chatta med en kurator eller dietist, till att skicka in foto på ett fotsår till sin podiater.

— Vi använde oss av appen och videomöten redan innan, men nu efter covid-19 har efterfrågan ökat explosionsartat, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum där Centrum för diabetes ingår.

I dagsläget är videobesök inte längre ett komplement, utan helt enkelt en del av verksamheten. De fysiska besöken är fortsatt viktiga, det beror på personens behov.

"Det är bland annat just denna fingertoppskänsla som SSDF vill uppmuntra i och med Diabetespriset", skriver SSDF.

Stort grattis till det fina priset! 

Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt