Skriv ut
Kategori: Nyheter

Med anledning av de effekter som den rådande situationen med Covid-19 orsakar i Sverige och världen, har Barndiabetesfonden beslutat att inte dela ut sina Johnny Ludvigsson-priser 2020.


Vi räknar med att återkomma med föreläsningar från 2019 års JL-pristagare och en ny anmodan om nomineringar 2021.


Barndiabetesfonden har också senarelagt beslut om storleken på de forskningsmedel som kommer att utlysas för 2020. Vi planerar att utlysa forskningsmedel som vanligt, men har ännu inte fastslagit summa.


Vidare uppdateringar och information om Barndiabetesfondens forskningsanslag kommer att publiceras via vår hemsida

www.barndiabetesfonden.se

 

För Barndiabetesfonden,

Johnny Ludvigsson, ordf

 

Inskickat för publikation

till www red DiabetologNytt

Nyhetsinfo

 

Träffar: 599