Det är Covid-19 tider och fötterna kommer i kläm i vården

Innan Covid-19 så var det stora regionala och nationella skillnader i vad mån personer med diabetes fick en strukturerad fotundersökning och relevanta insatser med fotvård och inlägg/skor.

I Covid-19 tider försämras preventionen och patienter +70 år avbokas och sätts på väntelista. Fortfarande behandlas personer med fotsår. Jag får rapporter om att preventionen minskar, färre går på medicinsk fotvård, färre provar ut ortopedtekniska hjälpmedel. Köerna för preventiva åtgärder växer.

Samtidigt provas nu nya vägar med digital konsultation, hembesök och mobil inläggsförsörjning.

• Vi behöver hjälpas åt för att se möjligheterna av en ny verklighet.

• Vi behöver tillit och tro ”Det går över …”

• Vi behöver ljusglimtar och här kommer viktiga händelser 2020, när det gäller digital fotkoll:

  • På G: samarbete med Göteborgs Diabetesförening, Nationella Diabetesregistret och RiksSår och primärvården i VGR för att skapa och validera D-Foot Vård (avsett för primär-kommunal-och sjukhusvård)
  • Ett nationellt arbete kommer att startas för att skapa ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes under ledning av Nationell Arbetsgrupp Diabetes.
  • Ett regionalt arbete att revidera medicinska riktlinjer för prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes går sedan hand i hand med SVF
  • Ortopedteknik, Sahlgrenska har tillsammans med primärvården i Skaraborg fått innovationsmedel för att ”Optimera omhändertagandet av personer med diabetes och fotkomplikation inom primärvården” med inslag av digital fotkoll.
  • www.myfootdiabetes.se är mycket värdefullt för självscreening av fötter i dessa Covid-19 tider
  • D-Foot är godkänt att användas inom VGR på Ortopedteknik och har en egen KVÅ kod UX700. KVÅ (klassifikation av vårdåtgärd). Så att vi kan över tid kan följa hur många personer med diabetes som undersökts digitalt. 
  • Multicenterstudie på G: ett samarbete mellan Ortopedteknik, SU Sahlgrenska och Ortopedtekniska avdelningar i Stockholm och Uppsala.

D-Foot styrgrupp

består av: Björn Stålgren, RoyTranberg, Roland Zügner, Leif Sundberg, John Alnemo, Ulla Hellstrand Tang. 

 

God fortsättning på våren

önskar Ulla H Tang

Ortopedingenjör, disputerad,

Ortopedteknisk avdelning SU, Göteborg

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt