För att minska risken att läkemedel hämtas ut i stora mängder har apoteken infört vissa begränsningar vid försäljning, enligt pressmeddelande 19 mars från Apoteksföreningen

”Efter samråd med Läkemedelsverket rekommenderas Sveriges Apoteksförening att begränsa viss försäljning av läkemedel på apotek. Detta är en tillfällig begränsning för att undvika att hamna i en situation där läkemedel inte räcker till alla som behöver. Det råder just nu ingen brist på läkemedel som en följd av corona.
 
Dessutom kommer apoteken att begränsa utlämnandet av receptbelagda läkemedel till maximalt 90 dagar förbrukning och att 2/3 av tiden som tidigare expedierad mängd är avsedd att räcka ska vara passerad innan nytt uttag får göras.
 
Dessa regler gäller alltid för uttag inom läkemedelsförmånen men nu utvidgas begränsningen till att även gälla köp utan förmån."
 
____
 

Press release från Läkemedelsverket 2020 04 02

Enstaka restnotering insulin lispro

En av tillverkarna av insulin lispro har meddelat en kommande kortare restnotering av två av företagets tre förpackningsvarianter. En restnotering uppstår då ett läkemedelsföretag inte kan leverera sitt läkemedel under en kortare tidsperiod.

Insulin lispro tillverkas även av ett annat företag, och där är tillgången inte påverkad i dagsläget. Det finns därmed alternativ för förskrivare och patienter.

Det föreligger alltså ingen bristsituation av läkemedlet.

Enligt uppgift från apoteksföretagen finns det tre till fyra veckors lager på apotekshyllorna. Det verkar därmed inte sannolikt att någon patient kommer att behöva byta till läkemedel från en annan tillverkare.

De restnoterade förpackningarna står för en mindre andel av marknaden och restnoteringen beror uteslutande på kraftigt ökad efterfrågan (hamstring) och inte på produktions- eller transportproblem.

  • Detta visar på nödvändigheten av de åtgärder runt begränsning av uttag som togs i samråd med apoteksaktörerna för två veckor sen, och som ytterligare förstärktes genom regeringsbeslut igår, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket.
  • Om såväl patienter som förskrivare hjälps åt att skriva och ta ut läkemedel för maximalt tre månader i taget så kommer vi se betydligt färre av dessa restnoteringar. 

Generell information om restnoterade läkemedel kan hittas på 

lv.se/rest

 där också en lista över pågående och kommande restnoteringar återfinns. Lagerstatus på apotek för de flesta läkemedel kan hittas på 

fass.se

Läkemedelsverket

________________________

Vi på Sanofi i Sverige följer utvecklingen av efterfrågan varje dag och jobbar med tillverkande fabriker för att kunna tillgodose det behov som finns. Även branschorganisationen LIF håller en dialog med Läkemedelsverket för att finna lösningar till god lagerhållning framöver.
Under de två första veckorna i mars steg beställningar på insulin från Sanofi långt över normal efter-frågan och sannolik anledning var att extra insulin hämtades ut från apotek. Som en konsekvens av detta föreligger en risk att
 
Sanofi under 2-3 veckor i april har begränsad möjlighet att leverera Insulin Lispro Sanofi, Toujeo och Lantus
 
till Tamro, som fördelar vidare till apotek.
Det viktigt att komma ihåg att även apotek har lokala lager av läkemedel.
 
_____
Lillys insulin lispro i olika presentationer av Humalog finns för leverans med god kapacitet. 
Vi har märkt en ökad försäljning sedan mitten av mars som ser ut att lugna ned sig nu. Vi har uppmärksammat våra fabriker på den ökade försäljningen
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt