Enligt ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) rapporterar kollegor från Italien och Kina att de inte haft något fall av barn, ungdomar eller unga vuxna yngre än 25 år med diabetes som blivit allvarligt sjukt av Covid-19. Denna observation är glädjande.

 

Samtidigt meddelar kollegorna, att de under perioden nu med Corona Covid-19 pandemin med extra stort tryck på vården haft flera barn med nydebuterad typ 1 diabetes med livshotande diabetes ketoacidos till följd av fördröjd diagnos. 

Snabb diagnostik är avgörande för att minska risken för livshotande ketoacidos. Utöver risker och lidande för barnet medför ketoacidos behov av intensivvård.

Under den pågående pandemi-situationen med hög belastning på intensivvården är det extra viktigt, att barn som insjuknar i typ 1 diabetes snabbt kommer direkt och tidigt till sjukvården - och slipper drabbas av diabetes ketoacidos helt i onödan. Det gäller också vuxna personer med nydebuterad typ 1 diabetes.

Hur vet man att ett barn fått diabetes?

• Kissar mycket, dricker mycket, trött och ingen ork, går ner i vikt

• Om ett barn visar något av dessa symtom, bör man omedelbart kontakta sjukvården!

• Barn i alla åldrar kan få diabetes. Obehandlad diabetes kan snabbt bli livshotande!

• Ett barn med förhöjt blodsocker eller urinsocker, måste bedömas av barnläkare samma dag!

 

Frida Sundberg, Barndiabetesläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU, Göteborg

För Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (SFPED)

Svensk Föreninhg för Diabetologi (SFD)

 

Nyhetsinfo

www red DiabetolopgNytt