Det är många frågor som dyker upp. 

Från ett antal diabeteskollegor i en mail-växling har nedan tagits upp

  1. Flera diabetesmottagningar försöker i stor utsträckning nyttja digitala kontakter istället för konventionella fysiska besök. Ansvariga på enheterna har gått igenom och går igenom sina patientlistor för besök och försöker få dessa om möjligt i samverkan med patienten istället som ett telefonbesök eller liknande. Då nyttjas på sjukhusmottagningar oftast kunskapsportalen på Diasend/Glooko/CareLink med möjlighet att ladda ner rtCGM, isCGM, pump- och blodsockerdata. Digital mottagningar har redan byggts upp och ställs nu delvis om till detta för att minska risk för smittspridning. Självklart är det så att någon patient måste ha ett fysiskt besök, så finns sådan möjlighet liksom vid akutbesök.
  2. Det har framförts frågor från patienter om tillgång till insulin framöver. Redaktionen har därför tagit kontakt med de tre insulinföretagen i Sverige. Från dessa anges, att det finns inga problem med leveranser eller tillverkning och företagen förväntar sig inga sådana problem. Företagen anger, att de har stora lager av insulin i Sverige utan risk för att någon bristsituation skulle kunna uppstå med insulin-distribution till apoteken. Normalt skrivs e-recept på insulin och då avses behovet för 3 månader med möjlighet att hämta ut varje kvartal. Det rapporteras från ett par diabetesmottagningar, att patienter ber om ett extra e-recept för att kunna hämta ut större volymer på recept för insulin - detta är tveksamt. Däremot är det ett rimligt råd att liksom tidigare beställa insulin på apoteket innan det är tomt i kylskåpet. Leveranstider kan uppstå liksom tidigare ut till apoteket. Då bör det finnas en buffert på åtminstone två veckor. Det är förståeligt att oro finns om att insulin kan ta slut och om det kan hända. Denna oro accentueras förstås nu. Tillverkare av insulinpumpar med tillbehör, sensorer för kontinuerlig glukosmätning, blodsocker- och blodketonstickor anger att de i Sverige har tillräckligt med produkter att leverera. 
  3. Det har diskuterats huruvida diabetesprofessionen ska gå ut med någon speciell information kring Corona. Den bästa informationen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Denna uppdateras regelbundet. Vi hänvisar därför istället till denna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Undvik hamstring

Läkemedelsverket uppmanar alla som säljer läkemedel att hjälpa till att motverka hamstring i coronakrisens spår. 

För att förebygga bristsituationer på grund av hamstring går Läkemedelsverket i dag ut med en uppmaning till apotek och andra aktörer. Myndigheten vill att aktörerna ska begränsa hur mycket läkemedel en enskild kund får köpa.

https://www.regeringen.se/494d7e/contentassets/c19bc63850534f6899636b9f0ac5693f/uppdrag-om-okad-samordning-for-att-sakra-tillgangen-till-lakemedel.pdfhttps://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/apotek-och-detaljhandel-uppmanas-motverka-hamstring

Branschen har infört ytterligare en begränsning. Den gäller receptbelagda läkemedel. Apoteken ska lämna utreceptbelagda läkemedel för maximalt 90 dagars förbrukning. Dessutom måste två tredjedelar av tiden som en expedierad mängd är tänkt att räcka ha gått innan patienten får göra ett nytt uttag.

Syftet med dessa begränsningar är att undvika bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring.

Läkemedelsverket fick 12 mars regeringens uppdrag att öka samordningen för att säkra tillgången till läkemedel i Sverige under covid-19-pandemin. I uppdraget ingår att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera risken för läkemedelsbrist med koppling till utbrottet av covid-19

Diabeteshjälpmedel

Ett av företagen som tillhandahåller sensorer för kontinuerlig glukos-mätning och så kallade poddar till insulinpump skriver i sin kommuniké; vi uppmanar alla användare att INTE hamstra varor, utan fortsätta beställa som vanligt, eftersom hamstring kan leda till andra personer kan få svårighet att få sina varor. 

Företaget har just nu sett en kraftig ökning av beställningar från patienter med yp 1 diabetes jämfört med tidigare och "fortsätter detta i samma takt riskerar vi en bristsituation, som säkerligen ingen vill uppleva". Och fortsätter; vi har varor på lager och tillverkaren har fullgod tillverkningskapacitet. Nästa leverans av poddar kommer i början av april till Sverige. 

Företaget "rekommenderar starkt att ta ut för 3 mån förbrukning och inte mer förrän dessa börjar ta slut. Det handlar om solidaritet."

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt