Föreläsares presentationer på Endodiabetes mötet i Uppsala för en tid sedan 
finns på www utan lösenord.

https://www.endodiabetes.se
 
• Upp till vänster på www klicka på "Om konferensen"
• Välj där nr 2 uppifrån "Presentationer"
• Då kommer du till föreläsares bilder

Hemsidan uppdateras kontinuerligt 
allt eftersom presentationerna kommer in

Nyhewtsinfo
www red DiabetologNytt