Den 19-22 februari hölls konferensen ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) i Madrid i Spanien gällande avancerad forskning inom teknik och behandlingar för diabetes.

ATTD 2020 visade upp det senaste på den ultimata mötesplatsen för kliniker, bransch- och företagspersonal, sjuksköterskor, företagare, forskare och beslutsfattare från hela världen för att diskutera de senaste tekniska framstegen, utvecklingen, möjligheterna och utmaningarna i behandlingen av diabetes. På plats fanns forskningschef Dr Eleanor Kennedy från vår systerorganisation DRWF för att rapportera.

Årets internationella ATTD-konferens för avancerade teknologier och behandlingar för diabetes (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) hölls för 13’nde gången i Madrid i Spanien 19-22 februari. Dr Eleanor Kennedy från vår systerorganisation DRWF (Diabetes Research Wellness Foundation) i England fanns på plats för att rapportera:

Den första dagen inleddes med ett seminarium med legenden professor Jay Skyler, som i mer än två decennier var ordförande för The National Institutes of Health (NIH)-sponsored Diabetes Prevention Trial for Type 1 Diabetes (DPT-1) samt Type 1 Diabetes TrialNet Clinical Trials Study Group. Det senare nätverket av kliniska studier övervakar många tidigare och nuvarande studier som syftar till att förhindra de processer som kan leda till typ 1-diabetes. Han har också äran att ha kontinuerligt finansierats av NIH i över trettio år.


Hans föreläsning med titeln ”The evolution of diabetes technology” drog en fullsatt sal.
Det började med rubriken från The Toronto Daily Star, daterad den 22 mars 1922 - “Diabetes Sufferers Given Message of Hope – Discovery made at University of Toronto will be means of prolonging life considerably”.” När vi närmar oss 100-årsjubileet för upptäckten av insulin är detta ett lämpligt sätt att börja, då The Toronto Daily Star gav på nytt hopp för personer med diabetes.


Professor Skyler följer därefter upp detta med Storbritanniens professor Robin Lawrence, en läkare vid King's College Hospital i London och grundare av British Diabetic Association, eller Diabetes UK som det är känt för idag, som diagnostiserades med typ 1-diabetes 1920 och blev en tidig mottagare av insulininjektioner. Professor Lawrence ägnade därefter sitt liv åt vård av personer med diabetes.


“The temperament and usual habits of the patient should be considered in the type of treatment chosen and our object should be to interfere with these as little as is compatible to health… I know that full physiological control of severe diabetes - the most continuously normal blood sugar and the least hypoglycaemia – can be best obtained with 4-6 small injections of soluble insulin in the 24 hours…” 

Professor Robin Lawrence, grundare av the British Diabetic Association, 1925

Professor Skylers föreläsning påminde oss om att vi faktiskt har gått vidare väsentligt i forskningen.
Från glassprutor som krävde nålslipning och sterilisering till kompakta insulinpennor och från enorma insulinpumpar av ryggsäcksstorlek till de diskreta pumparna som vi känner igen idag har tekniken utvecklats. Men professor Skyler inser att den ännu inte har tagit bort bördan av diabetes som de med typ 1-diabetes känner fortfarande av dagligen.

Dag två
Dag två började jag dagen med kopplingen mellan demens och typ 2-diabetes. Kognitiv nedgång är en föregångare till demens och professor Elizabeth Selvins arbete bygger på att identifiera riskfaktorer för kognitiv försämring som kanske kan hjälpa till att identifiera personer som ska vara inriktade på strategier för tidig intervention.Professor Selvins forskargrupp genomförde en studie som undersökte föreningen av diabetes bedömd i medelåldern med efterföljande 20-åriga kognitiv nedgång i en gemenskapsbaserad befolkning av vuxna vita och svarta.Den långa studien startade mellan 1990 och 1992 och tittade på kognitiva tester vid tre olika tidpunkter.


Testen av kognitiv funktion som användes var:
- Fördröjd ordåterkallelse - för att bedöma verbalt lärande och nytt minne
- Byte av siffersymboler - används för att övervaka svarets hastighet, varaktig uppmärksamhet, visuella rumsliga färdigheter och uppgiftsväxling
- Ordflytningstest - för att utvärdera verkställande funktion och språk


Professor Selvins slutsatser var att det fanns trender i kognitiv nedgång som kartlade baslinjen HbA1c-värden (blodsockernivåer) - ju högre det genomsnittliga HbA1c-värdet, desto större är den kognitiva nedgången - vilket kan ha konsekvenser inte bara för förebyggande av diabetes utan också för glykemisk kontroll.I en uppföljningsstudie till detta, hos äldre patienter mellan 66 och 90 år, var diabetes, dålig glykemisk kontroll och en längre tid av diabetes förknippad med kognitiv nedsatt incident.


Slutligen rapporterade professor Selvin om de långsiktiga neurologiska konsekvenserna av svår hypoglykemi (låga blodsockernivåer) hos personer med typ 2-diabetes.Professor Selvins forskargrupp fann att allvarlig hypoglykemi var förknippad med mindre total och frontal hjärnvolym och att svår hypoglykemi var starkt associerad med utbredd och incidentdementi, vilket ledde henne till att dra slutsatsen att bedömning av kognitiv funktion är viktig hos äldre vuxna, särskilt de med en bakgrund av hypoglykemi.Mitt nästa seminarium var en varierad session om nya terapier för typ 2-diabetes samt behandlingsrekommendationer för personer som lever med typ 2-diabetes.

Det diskuterades mycket kring de nya riktlinjerna från flera kliniska föreningar runt om i världen och deras rekommendationer om att starta dubbla eller till och med trippla behandlingar på ett mycket tidigare skede. Det är välkänt att personer med typ 2-diabetes vanligtvis tar metformin när deras första diet- och livsstilshantering misslyckas. Men vad händer om denna initiala behandling med metformin också inkluderade en av de nyare klasserna av läkemedel, som visat sig vara effektiva i kliniska prövningar, nämligen SGLT-2-hämmare eller GLP-1-receptoragonister? Kan detta samtidigt förbättra den glykemiska kontrollen och minska den kliniska trögheten?
Resistens mot förskrivning och motstånd mot att följa behandlingen, kanske genom att skriva ut mer än ett läkemedel vid ett tidigare skede, vilket skulle kunna övervinna dessa barriärer och eventuella biverkningar, som inte bör ökas eftersom kombinerade doser kan vara lägre än för enskilda komponenter.Föreläsningen avslutades med en mindre positiv anmärkning - om uppkomsten av komplikationer av diabetes.
Under många år har förekomsten av alla komplikationer relaterade till diabetes, inklusive ögonsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar, minskat. Men inte längre. Nu ökar graden av dessa komplikationer och naturligtvis är frågan som alla ställer sig, varför?


Förbättringar måste naturligtvis göras.
Registreringar och ärendehanteringar måste vara bättre.


Nästa ATTD kommer att hållas i Paris den 17-20 februari 2021.

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten.

Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes och har ett 90-konto sedan 2007, 900116-5. www.diabeteswellness.se

Läs mer om ATTD här:

https://attd.kenes.com

 

Här kan du läsa mer från ATTD i Madrid:
Dag 3

https://www.drwf.org.uk/news-and-events/news/practical-implementation-diabetes-technology-advanced-technologies-and

Dag 4

https://www.drwf.org.uk/news-and-events/news/hope-not-hype-advanced-technologies-and-treatments-diabetes-conference-blog

 

Press relese från Diabetes Wellness

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt