2020 byter Barnläkarföreninges delförening (BLFs) sektion för endokrinologi och diabetes namn till
 
Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes
 
På engelska blir det
Swedish Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes
 
Ny logga är också på gång snart
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt