Behandlingsmål HbA1c kvarstår för barn-ungdomar 2020

Efter en diskussion på www med 5-6 olika inlägg kvarstår det behandlingsmål, som framtagits för drygt ett år sedan, dvs generellt behandlingsmål är 48 mmol/mol eller lägre, med hänsyn till individuella faktorer. Det är viktigt med ett individuellt behandlingsmål - och detta diskuteras liksom tidigare.

Det senaste debattinlägget finns på BMJ, och i detta framförs, både från England och Sverige, att framtaget HbA1c-behandlingsmål kvarstår 2020.

191127

No evidence for a change of the current HbA1c target 48 mol/mol in children and adolescents with diabetes in Sweden and UK. 

Referensgruppen för Nationella riktlinjer för barndiabetes och för Swediabkids/NDR-Barn styrgrupp 

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4894/rr

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt