Uppdaterade guideline från ADA/EASD

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05039-w

12 sidor text pdf utan lösenord hela artikeln

2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Abstract

The American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes have briefly updated their 2018 recommendations on management of hyperglycaemia, based on important research findings from large cardiovascular outcomes trials published in 2019.

Important changes include:

(1) the decision to treat high-risk individuals with a glucagon-like-peptide 1 (GLP-1) receptor agonist or sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor to reduce major adverse cardiovascular events (MACE), hospitalisation for heart failure (hHF), cardiovascular death or chronic kidney disease (CKD) progression should be considered independently of baseline HbA or individualised HbA target;

(2) GLP-1 receptor agonists can also be considered in patients with type 2 diabetes without established cardiovascular disease (CVD) but with the presence of specific indicators of high risk; and

(3) SGLT2 inhibitors are recommended in patients with type 2 diabetes and heart failure, particularly those with heart failure with reduced ejection fraction, to reduce hHF, MACE and CVD death, as well as in patients with type 2 diabetes with CKD (eGFR 30 to ≤60 ml min [1.73 m] or urinary albumin-to-creatinine ratio >30 mg/g, particularly >300 mg/g) to prevent the progression of CKD, hHF, MACE and cardiovascular death.

 

Statements in summary

1. We now also suggest that to reduce risk of MACE, GLP-1 receptor agonists can also be considered in patients with type 2 diabetes without established CVD with indicators of high risk, specifically, patients aged 55 years or older with coronary, carotid or lower extremity artery stenosis >50%, left ventricular hypertrophy, an eGFR <60 ml min−1[1.73 m]−2or albuminuria. 

2. We now suggest that SGLT2 inhibitors are recommended in patients with type 2 diabetes and HF, particularly those with HFrEF, to reduce hHF, MACE and CV death.

3. We now recommend that in appropriate high-risk individuals with established type 2 diabetes, the decision to treat with a GLP-1 receptor agonist or SGLT2 inhibitor to reduce MACE, hHF, cardiovascular death or CKD progression should be considered independently of baseline HbA1cor individualised HbA1ctarget. 

4. We now recommend that SGLT2 inhibitors should be used to prevent hHF, MACE and CV death and the progression of CKD in patients with type 2 diabetes with CKD

5. We now recommend that patients with foot ulcers or at high risk for amputation should only be treated with SGLT2 inhibitors after careful shared decision making around risks and benefits with comprehensive education on foot care and amputation prevention.

6. we believe that for patients with type 2 diabetes and established atherosclerotic CVD (such as those with prior myocardial infarction, ischaemic stroke, unstable angina with ECG changes, myocardial ischaemia on imaging or stress test, or revascularisation of coronary, carotid, or peripheral arteries) where MACE is the gravest threat, that the level of evidence for MACE benefit is greatest for GLP-1 receptor agonists.

7. For patients with or without established atherosclerotic CVD, but with HFrEF or CKD (eGFR 30 to ≤60 ml min−1[1.73 m]−2or UACR >30 mg/g, particularly UACR >300 mg/g), the level of evidence for benefit is greatest for SGLT2 inhibitors.

8. We now suggest that providers should engage in shared decision making around initial combination therapy in new-onset cases of type 2 diabetes.

 
Kommentar
Det har varit en diskussion sedan 190831 efter Europeiska Cardiolog dokumentet ECS, där visserligen EASD fanns med - men  i "collaboration" 
"2019 Guidelines on Diabetes, Pre-diabetes and Cardiovascular Diseases developed in collaboration with the EASD"
 
 
Metformen har funnits sedan 60 år och är sedan 1998 förstahandsmedel vid typ 2 diabetes. I ovan dokument försvann dock metformin såsom förstahandsmedel vid hög risk för kardiovaskulär sjukdom.
 
Svensk Förening för Diabetologi har reagerat på detta och i samverkan med Svensk Förening för Kardiologi så togs 191118 fram ett statement
 
Svenska diabetesriktlinjer gäller tills vidare med anledning av nya ESC riktlinjer. SFD ordf och Kardiologföreningens ordförande. Statement
 

"Hur ska vi förhålla oss till Europeiska kardiologföreningens (ESC) nya guidelines?

  • En överenskommelse mellan Svensk förening för diabetologi (SFD) och Svenska kardiologföreningen (SVKF)

På senare år har ett flertal studier av nya glukossänkande läkemedel med kardiovaskulära utfallsmått publicerats. I den senaste versionen av Europeiska Kardiologsällskapetes (ESC) riktlinjer, som utarbetades i samråd med EASD (publicerat 31 augusti 2019) rekommenderas SGLT-2 hämmare eller GLP-1 analoger som 1:a handsmedel (före metformin) för patienter med förekomst av kardiovaskulär sjukdom och för patienter med hög och mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom.  

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3143-nya-uppdaterade-europeiska-riktlinjer-europeiska-diabetes-och-kardiologiforeningen

Riktlinjerna är i nuläget inte i linje med nuvarande svenska och internationella riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes.

Såväl EASD som den amerikanska diabetesorganisationen (ADA) arbetar med en pågående revidering av sina nuvarande gemensamma riktlinjer. Den nya versionen beräknas vara färdig före årsskiftet 2019-2020.

Med anledning av nuvarande läge med inkongruens mellan ESC och ADAs riktlinjer,så har SFD tagit initiativ till ett möte med representanter från Svenska Kardiologföreningen.

Vi har i konsensus tagit beslutet att bibehålla nuvarande behandlingsrekommendationen för 1:a hands antihyperglykemiskt läkemedel metformen vid typ 2 diabetes i avvaktan på  ADA/EASDs uppdaterade riktlinjer."

 

ALLTSÅ 

ASA/EASD färska dokument från 191219 stöder nu vår svenska diskussion kring metformins plats. Det kommer in såsom förstahandsmedel vid behandling av T2DM.

I dokumentet tas nu också upp att man sätter in GLP1 eller SGLT2i oavsett HbA1c. 

Man värderar alla stora kardiovaskuläåra studier - och att SGLT2i eller GLP1 ska sättas in vid T2DM med hög kardiovaskulär risk eller vid T2DM med etablerad CVD/HF (heart failure)/CKD /chronic kidney disease). Studier bygger på MACE (MAjor Cardiovascular Events) och CV död men lika mycket på studier på hjärtsvikt (ffa HFrEF) och CKD.

 

 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt