Antalet hjärtinfarkter och per invånare minskar stadigt. Enligt vår preliminära statistik drabbades cirka 24 800 personer av akut hjärtinfarkt och 5 800 människor avled i hjärtinfarkt i Sverige under 2018. Antalet fall av hjärtinfarkt och dödlighet ökar kraftigt med stigande ålder. Det är fler män än kvinnor som insjuknar och dör i hjärtinfarkt.
 
 
De senaste 15 åren har antalet personer som drabbas av stroke minskat med 40 procent. Det visar vår statistik om stroke 2018. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Enligt preliminära siffror drabbades 25 500 personer och   6 200 avled av stroke under 2018. 74 procent av de drabbade var 70 år eller äldre och i 25 procent av fallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.
 
 
Från Socialstyrelsen press release
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt