Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har gjort en överenskommelse kring formerna för statens bidrag till regionerna om kostnaderna för läkemedelsförmånerna och andra relaterade kostnader för år 2020.

Det framgår av ett dokument från regeringen och SKR. Statens ersättning till regionerna för 2020 omfattar totalt 31 705 miljoner kronor. Ersättningsnivån är 2 025 miljoner kronor högre än för 2019.
 
Återbäringen från sidoöverenskommelserna mellan regionerna och läkemedelsbolagen beräknas i år till knappt 3,09 miljarder kronor, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, prognos från den 13 december. Den prognosticerade ökningen motsvarar 316 miljoner kronor jämfört med 2018
 
Från Nyhetsbrev Läkemedelsmarknaden
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt