Dagens Medicn listar årets viktigaste nyheter. 
På plats 4 finns "Diabetesläkemedel effektivt mot hjärtsvikt
 
"Det har anats en effekt på hjärtsvikt i tidigare studier när läkeemdel av typ SGLT2-hämmare testats vid T2DM. När de första resultaten i en rendodlad hjärtsviktsstudie kom var de mycket övertygande och dessutom oberoende av om patienten hade diabetes eller ej. Efter 1,5 års uppföljning hade sjukhusinläggningar för hjärtsvikt och kardiovaskulär död minskat med nästan 6% bland patienter som lottats till läkemedlet dapagliflozin. Även dödsfall oavserr orsak minskade"
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt