Extrema skillnader – ett läkemedel kan kosta nästan vad som helstI jämförelse med många länder har Sverige billiga läkemedel. Av 50 granskade kommer Sverige på plats 37.

Thailand är det billigaste landet, 94 procent under genomsnittet för länderna. USA toppar prisligan, 307 procent över genomsnittet, visar en brittisk kartläggning.

Många har liksom Sverige subventionerat pris på receptbelagda läkemedel. Men det du som enskild inte betalar här betalas av någon annan, av det allmänna. Priset bestäms i förhandlingar mellan läkemedelsföretaget och den statliga nämnden för läkemedelsförmåner och de verkar göra ett bra jobb.

En insulinbehandlad person med diabetes i USA som inte har någon försäkring får själv betala sitt insulin och det blir dyrt, 558 procent mer än genomsnittet för de 50 länderna. Sex gånger högre än Europa. Behandlingen kan för diabetespatienten i USA kosta flera tusen kronor i månaden.


Enligt en undersökning från Yale University minskar var fjärde person med diabetes i USA medvetet på insulindoserna av ekonomiska skäl. Riskerna är uppenbara.


Vikas Saini, ordförande för den ideella organisationen Right Care Alliance, protesterar i ett pressmeddelande som citerats i Diabetesförbundets tidning.
- Marginalerna som till exempel Sanofi [Lantus] har är absurda och det på bekostnad av amerikanska liv. Insulin har använts i hundra år och kan tillverkas billigt. Inga amerikaner ska behöva dö för att de inte har råd.

Köpkraft avgör inte

Men Sverige då? Jo, här är insulin Lantus 15 procent billigare än genomsnittet för de 50 länderna. Dessutom för den enskilde patienten helt gratis.

Norge och Finland är nära genomsnittet. Danmark 20 procent över snittet.
De fem dyraste Lantus-länderna, från 558 till 141 procent mer än genomsnittet är: USA, Argentina, Chile, Australien, Kina. Av rangordningen är det uppenbart att det inte är styrt av befolkningens köpkraft att få tillgång till ofta en livsnödvändig behandling.


De fem billigaste Lantus-länderna, från 29 till 44 procent mindre än genomsnittet är: Egypten, Turkiet, Polen, Columbia, Ryssland.

2 683 procent dyrare

I Sverige är insulin gratis. Det är inte blodtryckssänkande medel som många med diabetes också tar men kostnaden för receptbelagda läkemedel subventioneras genom det så kallade högkostnadsskyddet. När kostnaden för den enskilde överstiger 2 300 kronor under ett år (nivån för 2019) betalar landstinget/regionen resten.


Ett blodtryckssänkande medel som ingår i den internationella jämförelsen är Zestril. Återigen toppar USA som är 2 683 procent dyrare än genomsnittet. Billigast bland de 50 länderna är New Zealand, 90 procent billigare. Sverige 46 procent billigare.


Ett annat läkemedel som är med i jämförelsen och som är vanligt bland diabetespatienter är de blodfettsänkande medlet Atorvastatin. Mönstret går igen, USA dyrast 2 176 över genomsnittet. Billigast att använda Atorvastatin är i New Zealand, 96 procent under. Sverige 12 procent under genomsnittet.

Extrema avvikelser

”Med vår forskning blev det tydligt att en av de största skillnaderna i världen när det gäller tillgång till vård är läkemedelspriset. Detta ledde till att vi gjorde en kartläggning för att belysa denna obalans, i hopp om att hanteringen av denna viktiga globala fråga kommer att bana väg för ökad medicinsk tillgänglighet. Resultatet är ett jämförande index i 50 länder som visar på skillnaderna i kostnaden för några av de mest erkända och oumbärliga medicinerna.”


”På grund av olika skattenivåer, transportkostnader, köpkraft, inkomstnivåer och patent, kan man förvänta sig skillnader mellan olika länder. Men avvikelserna som visas av denna studie är extrema. Det är vårt hopp att detta index kan användas för att främja diskussionen kring det enorma gapet mellan länderna när det gäller tillgänglighet och kostnadseffektivitet för hälso- och sjukvård.” skriver Daniel Kolb i ett pressmeddelande. Han är representant för Medbelle, det brittiska utredningsinstitut som har utfört kartläggningen

Från www.diabetesportalen Thord Ajanki

Nyhetsinfo

Publiceras med tillstånd av ww och förf

Läs hela studien fritt online

https://www.medbelle.com/medicine-price-index

www red DiabetologNytt