En autoimmun form av diabetes som drabbar vuxna, så kallad lada, kan oftare drabba de som föds med låg födelsevikt. I kombination med genetisk känslighet är riskökningen ännu högre, enligt en svensk studie., skriver Petra Hedbom  och fortsätter
 

En låg födelsevikt har tidigare studier visat sig kunnat vara en riskfaktor för typ 2-diabetes. Nu kommer svenska data som pekar mot att detsamma gäller för det som kallas latent autoimmun diabetes, lada. 

De svenska resultaten, som presenteras som en poster under diabeteskongressen EASD i Barcelona, tyder på att barn som föds med en vikt på under tre kilo har i relativa tal en 90 procents högre risk att utveckla lada i vuxen ålder, än de som föds med en vikt över fyra kilo.

Individer som dessutom har vissa genetiska varianter, HLA, som är kända för att kunna att utveckla typ 1-diabetes, löper fyra gånger högre risk att utveckla lada.

-Vi har tidigare i vårstudie sett att låg födelsevikt även tycks öka risken för lada och nu har vi dessutom undersökt samverkan med högriskgener, säger Rebecka Hjort, forskare inom folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet och huvudförfattare till studien.

När forskarna bara tittade på förekomsten av vissa varianter av så kallade HLA-gener såg de att dessa var drivande för riskökningen att utveckla lada.  Att inte födas med låg vikt men med de specifika HLA-generna kopplades till 3,7 gånger hög risk.

Forskarna gick också vidare och analyserade individer som diagnostiserats med typ 2-diabetes. Där fokuserade de på sambandet mellan låg födelsevikt, en annan genvariant och risken att utveckla typ 2-diabetes.

Slutsatsen blev även här att högriskgenen i kombination med låg födelsevikt kopplades till fyra gånger ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. 

Enligt Rebecka Hjort är resultaten en del i ett större pussel om hur miljö- och genetiska faktorer bidrar till sjukdomsutveckling.

Låg födelsevikt har till exempel visat sig kunna öka risken för insulinresistens och i kombination med högriskgener så blir riskökningen ganska stor, säger Rebecka Hjort.

Analyserna bygger på en fall-kontrollstudie med omkring 850 individer som nydiagnostiserats med typ 2-diabetes eller lada som jämförts med en kontrollpopulation utan diabetes.

Från www.dagensmedicin.se

 

Läs mer i abstract: Rebecka Hjort med flera. Low birthweight and genetic susceptibility in relation to the risk of latent immune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes.

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7895/presentation/1453

AuthorsR. Hjort1, E. Ahlqvist2, L. Alfredsson1, L. Groop2,3, T. Tuomi4,3, S. Carlsson1
1Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2Dept. of Clinical Sciences, Lund University, Malmö, Sweden, 3Finnish Institute of Molecular Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 4Dept. of Endocrinology, Abdominal Centre, Helsinki University Hospital and Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.Disclosures  R. Hjort: Grants; VR, Forte, Novo Nordisk.AbstractBackground and aims: An association between low birthweight and risk of type 2 diabetes (T2D) is well-documented and low birthweight has also been linked to an increased risk of LADA. Our aim was to investigate whether low birthweight interacts with genotypes of HLA and TCF7L2 in relation to the risk of LADA and T2D
Materials and methods: We used data from a population based case-control study from Sweden including incident cases of LADA (n=229) and T2D (n=626) and matched non-diabetic controls (n=984) with self-reported birthweight (validated against the national birth registry; r=0.89, p<0.0001). The association between birthweight and LADA/T2D was assessed by odds ratios (OR) and 95% Confidence Intervals (CI). Interaction between low birthweight (<3 kg) and HLA high-risk genotype (DR4/4, DR3/3, DR3/4, DR3/4-DQ8, DR4/4-DQ8 or DR4/X-DQ8)/ TCF7L2-rs7903146 (TT/TC) was evaluated with attributable proportion due to interaction (AP).
Results: Low (<3 kg) vs. high birthweight (≥ 4 kg) was associated with an increased risk of LADA; OR 1.90 (CI 1.08-3.32) and T2D; OR 2.68 (CI 1.68-4.27) after adjustment for age, sex, BMI, smoking and family history of diabetes. For LADA, the combination of low birthweight and HLA high-risk genotypes conferred an OR of 4.32 (CI 2.15-8.71) and the risk associated with low birthweight was particularly high in carriers of the DR4/4 genotype (OR 16.36, CI 5.12-52.26), but no significant interaction was observed (AP 0.20, CI -0.36-0.77 [HLA high-risk overall] and AP 0.41, CI -0.32-1.14 [DR4/4]). For T2D, there was a significant interaction (AP 0.54, CI 0.25-0.83) between low birthweight and TCF7L2-rs7903146 (Figure 1) with OR for the combined effect estimated to 4.06 (CI 2.35-7.01).
Conclusion: Our results indicate that low birthweight is a risk factor for LADA as well as for T2D and that the risk is highest in individuals with genetic susceptibility to diabetes.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt