Fetmakirurgi ger kraftigt minskad risk för hjärtsvikt

Överviktiga som genomgår fetmakirurgi löper 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med de som enbart behandlas med läkemedel och kostomläggning. Det visar en ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Upptäckten kan få stor betydelse och på sikt minska förekomsten av en av våra dödligaste folksjukdomar.

– Det här är första gången en studie visar att viktnedgång har ett tydligt samband med risken att drabbas av hjärtsvikt. Vi ser även att den positiva effekten ökar ju större viktnedgången är. Studien kan få stor inverkan vid val av behandlingsmetod för den enskilde patienten, säger Kristjan Karason, överläkare och docent vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Tack vare forskning och forskningsbaserad kunskap har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat med hela 43 procent, alltså närmare halverats, sedan millennieskiftet. Medan stora framsteg skett inom exempelvis hjärtinfarkt och stroke, har den positiva utvecklingen inom hjärtsvikt gått betydligt långsammare. Sedan år 2000 har dödligheten i hjärtsvikt minskat med 23 procent, och varje år dör fortfarande över 3 000 svenskar i sjukdomen. En ny studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, ger dock hopp inför framtiden.

I studien, som publicerats i European Heart Journal, har över 4 000 svenskar med fetma följts under mer än två decennier. Hälften av deltagarna genomgick fetmakirurgi och hälften använde annan fetmabehandling som läkemedel och kostomläggning. Studien visar att risken att drabbas av hjärtsvikt var 35 procent lägre för den andel som genomgick fetmakirurgi, och att riskerna minskade i takt med viktnedgången.

– En kvarts miljon svenskar lider av hjärtsvikt. En sjukdom som orsakar stort lidande och kräver stora resurser i form av sjukhusvård och kostnader för samhället. Många drabbade är konstant trötta och orkar inte leva sina liv fullt ut. Den här studien är ett stort steg för att förebygga en av våra svåraste folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Titel och länk: 
Surgical obesity treatment and the risk of heart failure
Metod: Prospektiv kontrollerad interventionsstudie. 4 033 patienter från SOS-studien har följts upp under en mediantid av 22 år.
Publicering: European Heart Journal.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/40/26/2131/5489332?redirectedFrom=fulltext

Surgical obesity treatment and the risk of heart failure

Shabbar Jamaly,  Lena Carlsson,  Markku Peltonen,  Peter Jacobson,  Kristjan Karason

European Heart Journal, Volume 40, Issue 26, 7 July 2019, Pages 2131–2138, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz295

Abstract

Aims

Obesity is associated with increased risk for heart failure. We analysed data from the Swedish Obese Subjects (SOS) study, a prospective matched cohort study, to investigate whether bariatric surgery reduces this risk.

Methods and results

From the total SOS population (n = 4047), we identified 4033 obese individuals with no history of heart failure at baseline, of whom 2003 underwent bariatric surgery (surgery group) and 2030 received usual care (control group). First-time principal diagnoses of heart failure were identified by crosschecking the SOS database with the Swedish National Patient Register and the Swedish Cause of Death Register using diagnosis codes. During a median follow-up of 22 years, first-time heart failure occurred in 188 of the participants treated with surgery and in 266 of those receiving usual care. The risk of developing heart failure was lower in the surgery group than in the control group [sub-hazard ratio 0.65, 95% confidence interval (CI) 0.54–0.79; P < 0.001]. After pooling data from the two study groups, the quartile of subjects with the largest weight loss after 1 year (mean −41 kg) displayed the greatest risk reduction (sub-hazard ratio 0.51, 95% CI 0.30–0.70; P < 0.001). This association remained statistically significant after adjustment for surgical intervention and potential baseline confounders (sub-hazard ratio 0.60, 95% CI 0.36–0.97; P = 0.038).

Conclusion

Compared with usual care, bariatric surgery was associated with reduced risk of heart failure among persons being treated for obesity. The risk of heart failure appeared to decline in parallel with a greater degree of weight loss.

ClinicalTrials.gov Identifier

NCT01479452.

graphic