Regionerna tilldelas för 2019 3,2 miljarder kronor till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Kommunerna får därutöver 100 miljoner kronor för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.

Medlen betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Svensk sjukvårdspersonal håller yppersta världsklass. Regeringen gör nu en samlad satsning för att skapa bättre förutsättningar för alla vårdproffs som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv, säger socialminister Lena Hallengren.

Parternas ambition är att under 2019 se över förutsättningarna att i kommande överenskommelser stötta regionernas arbete med att skapa goda förutsättningar för läkare i primärvården. Detta gäller såväl specialistkompetenta läkare som ST-läkare och AT-läkare. Områden som kan beaktas är bland annat utbildnings-, forsknings- eller utvecklingsaktiviteter.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Från pressrelease
https://news.cision.com/se/socialdepartementet/r/3-3-miljarder-till-vardens-medarbetare,c2853158

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt