VÄRLDSDIABETESDAGEN 2019 
Olika dimensioner av diabetes och diabetesvården 
Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Nationella diabetesteamet Världsdiabetesdagen 2019. Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar vid diabetes och i diabetesvården. Vilken ny kunskap finns för att utveckla diabetesvården? Hur ska vi ta tillvara den? 
 
Läs mer & boka » 
14 
nov 
  
Stockholm 
9:00-15:00 
Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm 
MEDVERKANDE PÅ SCEN: 
 
Jon Haug 
specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo 
 
  
 
 
Rebecka Husdal 
fil mag i folkhälsovetenskap, Centrum för klinisk forskning Västerås 
 
  
 
 
Magnus Löndahl 
överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus 
UR PROGRAMMET: 
Diabetespsykologi-samspelet mellan kropp och sinne 
Jon Haug, specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo.  
LÄS MER » 
Klassificering av diabetes- vad är det som gäller? 
Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund och Mats Martinell, med dr, distriktsläkare Eriksbergs akademiska vårdcentral, lektor i allmänmedicin, Uppsala universitet.  
LÄS MER » 
Diabetesvårdens organisation och vägen att nå nationella behandlingsmål 
Rebecka Husdal, fil mag i folkhälsovetenskap, Centrum för klinisk forskning Västerås.  
LÄS MER » 
Hur får man ut nya riktlinjer om diabetes i vården? 
Stefan Jansson, specialist i allmänmedicin, Region Örebro län, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)   
LÄS MER » 
Samverkan för jämlik användning av medicinteknik vid diabetes 
Mårten Lindström, biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, Region Jönköpings län.   
LÄS MER »
 
Tag del av hela programmet.
Mer info inkl anmälan på nedan, kopiera och lägg in i din dator för att komma vidare
 
https://seminarier.dagensmedicin.se/Events/100000357/varldsdiabetesdagen-2019?utm_campaign=DMAG_19_11%20världsdiabetesdagen%20utskick%201&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt