2,4 miljarder till den nära vården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att bland annat göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad. Medlen betalas ut som en följd av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Den nära vården, inte minst våra vårdcentraler, ska finnas där när man behöver den. Svensk sjukvård är inne i en viktig förändringsprocess där primärvården förstärks. Detta är ett betydelsefullt steg i den riktningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Medlen ska användas för omställningen till den nära vården med fokus på primärvården, och stöd till arbetet med att förbättra tillgängligheten inom primärvården genom den förstärkta vårdgarantin. Satsningen ska även främja samordning och patientens delaktighet genom införandet av ett system med patientkontrakt.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Från press release Regeringskansliet idag
https://news.cision.com/se/socialdepartementet/r/2-4-miljarder-till-den-nara-varden,c2852358

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt