Nu ligger anmälan för EASD Barcelona öppen

https://mymeeting.se/diabetologisk-afton/ 

 

Svensk förening för Diabetologi inbjuder till Diabetologisk afton i samband med EASD-kongressen i Barcelona

Du som åker till EASD nyttja tillf¨ället att nästsista dagen under konferensen mingla med kollegor och avstämma kring de största händelserna, highlights, under EASD

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt