Nio nya titlar för läkare

Från Henrik Widegren, www.dagensmedicin.se

“Läkarna på dfe flesta av våra sjukhus i Sverige sjukhus får nu för tiden en militärklämma, där det med röd bakgrund i versaler står LÄKARE. Det tycker jag känns lite fattigt.”

Jag träffade nyligen en patient som är säljare. Hans telefonnummer i vårt journalsystem var fel och när jag bad att få hans nya nummer, tog han fram sitt visitkort.

Där stod det Future Account Manager. Han berättade att på hans firma hade nästan alla fått nya, flotta, engelska titlar. Och säljare hade blivit Future Account Manager. Receptionisten var numera Desktop Manager.

Läkarna på vårt sjukhus får nu för tiden en militärklämma, där det med röd bakgrund i versaler står LÄKARE. Det tycker jag känns lite fattigt.

Ofta upplever jag att diagnosticera och behandla är min minsta och enklaste uppgift. Så från och med nu vill jag att det på min namnskylt även ska stå dessa titlar:

Communication Director
Jag kommunicerar med patienter, anhöriga och personal. Förklarar diagnoser, ingrepp och prognoser. Ofta negativa besked i känslomässiga situationer.

Project Manager
Att få en patient akut inlagd och opererad är sannerligen ett projekt. Jag måste ringa sköterska på vård­avdelningen, vårdplatskoordinator, kanske jourhavande läkare på annan klinik om jag ska lägga in en uteliggare (Förlåt! Jag sade ordet som inte får sägas), kanske bakjour på annan klinik, åter sköterska på avdelningen, sköterska på patientens boende, anhörig till patienten, narkosläkare, operationskoordinator och operationssköterska. Och sen tar jag nästa patient.

Senior Controller
För att se till att blodprovssvar och röntgensvar kommer tillbaka, och för att se till att mina återbesök inte försvinner. Jag är den ytterst ansvariga om något glöms bort.

Mentorship Supervisor
Jag handleder så gott som hela tiden läkarstudenter, AT-läkare och ­ST-läkare.

Content Manager
Även om mina kompetenta sekreterare skriver ut mina journaldiktat är jag ansvarig för innehållet, the content.

Case Coordinator
Om jag ska utreda en misstänkt cancer behöver jag skicka punktionsremiss (ska den vara ultraljudsledd ska detta synkas med röntgen), remiss för DT (och blodprovstagning för kreatinin ska ske innan DT), informera kontaktsköterska och skriva demonstrationsremisser. Och allt detta ska ske innan patienten diskuteras på den gemensamma cancerronden.

Life Style Coach
Det förutsätts att jag coachar mina patienter att leva ett mer hälsosamt liv: Gå ner i vikt, sluta röka, dricka mindre och röra på sig mer. Om sjukskrivningen börjat rulla på måste jag försöka få dem att vända på skutan. Om deras sjukdom har gjort att de inte kan leva sitt tidigare liv, får jag tipsa om vad de skulle kunna göra istället.

Key Account Manager
Om jag blir patientansvarig läkare för en patient med en sjukdom som kräver omfattande, långvarig och dyr vård blir jag i praktiken ansvarig för ett kostnadskonto på mer än hundra tusen, kanske miljoner, kronor per år.

Future Account Manager
Om jag träffar en ny patient (kund) och ställer diagnos (produkt), och patienten accepterar min rekommenderade behandling (tackar ja till min offert) har jag varit en framgångsrik säljare och därmed Future ­Account Manager!

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt