DagensDiabetes App

Tekniska problem efter uppdatering av nya versioner i iphone och android är nu lösta.
Du kan nu från din mobil läsa nyheter från www.dagensdiabetes.se samtidigt som de uppdateras där.
 
Hur göra?
1. Tag bort din tidigare inlagda app dagensdiabetes från din mobil
2. Gå in på www.dagensdiabetes.se på din smartphone
och nederst hittar du DagensDiabetes App för iphone och android
3. Ladda nu ner appen
 
Välkommen till online app med diabetesnyheter
 
Nyhetsinfo 
www red DiabetologNytt