Diabetologisk julkalender 2018
• utan någon prioritering, annat kan tas in
• rätt behandling i rätt tid till rätt individ med diabetes
• transition to sustainable health
 
24 nutida förbättringar i diabetesvården
24 steg till bättre hälsa för personer med diabetes
 
No 1 CGM
• isCGM
• rtCGM
• CGM med larm
• CGM med följarfunktion
• CGM med sensor 6 mån
 
No 2 Insulinpump
• SAP Sensor Augmented Pump
• PLGS Predicted Low Glucose Suend Pump
• HCL Hybrid Closed Loop Pump
 
No 3 Personcentrerad vård
• Precisionsmedicin
• Egenvård
 
No 4 Moderna insulin
• Bättre insulinprofiler
• Snabbare måltidsinsulin
• Längre långverkande insulin
 
No 5 Nätbaserat Kunskapsstöd
• Appar
• Digitalt kunskapsstöd via www för diabetespersonal och indivder med diabetes, optimalt nyttjande av egenglukosmätare, CGM eller insulinpump
 
No 6 Barn och skola
• Ny skollag i Sverige 2009, först ut i världen
• Rektor ansvarig för diabetes under skoltid
• Nytt kapitel Barn och skola i ISPADs Guideline sept 2018
 
No 7 NDR (Nationella Diabetes Registret), kvalitetsregister för barn & vuxen
• Kvalitetsarbete, kvalitetsregister, först ut och störst
• Knappen www.ndr.nu/knappen med öppen redovisning per enhet
• Mobilt ID, möjliggör bättre egenvård, individ ser egna NDR-data från sin enhet
 
No 8 Det du saknar själv
• Lägg in det du själv vill
• Något viktigt för dig själv
• Något viktigt som kanske hänt lokalt, regionalt eller nationellt
 
No 9 SGLT2i vid T2DM
• i klassen som mest 38% mindre kardiovaskulär död
• 35% mindre hjärtsvikt med sjukhusvård
• för individer med etablerad hjärtkärlsjukdom, studie finns också på T2DM med enbart multipla riskfaktorer
 
No 10 GLP1 vid T2DM
• GLP-1 in innan insulin vid T2DM, minskar då risken för hypoglykemi och mindre behov av glukosmätning
• 22% mindre kardiovaskulär död i studie, LEADER-studien
 
No 11 Socialstyrelsen med uppdateringar i riktlinjer kring diabetes
• SGLT2i vid T2DM  med etablerad hjärtkärlsjukdom hög prio maj 2017
• GLP1 vid T2DM med etablerad hjärtkärlsjukdom hög prio maj 2017
• Fetmakirurgi med hög prio vid typ 2 diabetes och BMI över 35 maj 2017
• Diabetes-hjälpmedel CGM och pump vid T1DM högre prio 181031
• Läkemedelsverkets nya riktlinjer för T2DM behandling okt 2017
• Europeiska EASD uppdaterade riktlinjer för T2DM okt 2018
 
No 12 TLV och hälsoekonomi diabetes
• isCGM vid T2DM 
• Hybrid closed loop vid T1DM 
 
No 13 NT-rådets uttalande om diabetes
• isCGM T2DM mars 2018
• HCL vid T1DM 181115
 
No 14 Nationella programrådet diabetes, SKLs skrifter
• HbA1c över 70 barn, vuxna T1DM och T2DM
• Framgångsfaktorer vid diabetesvård
• Diabetes och äldre
• Grupputbildning T2DM
• Indikation för pump och CGM
• Mångkulturell diabetes
• Diabetesfoten
 
No 15 Regionala diabetesråd i Sverige
• Implementering regionalt och lokalt av nationella riktlinjer
 
No 16 Nationella diabetesteamet
• Blå Bok om diabetes
• Röd Bok om diabetes och hypoglykemi
• Grön Bok om kost vid diabetes hos vuxna
• Nya diabetesspråket
• Diabetesforum var tredje år
 
No 17 Kvalitetsgrupp diabetes nationellt
• Equalis, profession, patientorganisation svenska diabetesförbundet, företag, myndigheter
• Underlag för bör- och skall krav för upphandlingar av diabetes-hjälpmedel
• Precisionskrav glukosmätare, ketonmätare, CGM, etc
 
No 18 Uppmärksamhet och ökad förstpåelse kring diabetes
• Världsdiabetesdagen WDD 14/11
• Almedalsveckan juli
• Diabetesforum var tredje år
• Nationella diabetesmöten
• Diabetesgalan WDD 2017 och 2018
 
No 19 Förbättrade möljligheter till monitorering vid diabetes
• Bättre precision egenglukosmätare för P-glukos
• Bättre precision CGM
• Bättre precision B-ketonmätare
 
No 20 Graviditet/partus och diabetes
• Modern diabetesvård ger bättre graviditetsutfall
 
No 21 Digital minnespenna
• Nedladdningsbar
 
No 22 Svenska diabetestidskrifter
• SFSDs Diabetesvård SDFs
• Allt om diabetes
• SFDs DiabetologNytt 
• Diabetes barn och ungdom. Ragnar Hanås upplaga 7 2018
• Diabetes, Studentlitteratur, kommer kv 3 2019, 50-tal författare
• dagensdiabetes.se
• diabetes.se
• diabeteshandboken.se
• diabetesportalen.se
 
No 23 NDRs publikationer
• 18 publicerade artiklar 2018
• Epidemiologiska observationsstudier
• Högt rankade tidskrifter
 
No 24 Allt spännande som kommer att ske
• Mod
• Uthållighet
• Stolthet
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt