Lägre risk för allvarliga hjärtkärlhändelser med vanligt diabetesläkemedel
 
En stor nordisk studie visar att användning av liraglutid, ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, är kopplad till lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom. Studien, ledd av forskare vid Karolinska Institutet, publiceras i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.
 
Björn Pasternak, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Fotograf: Stefan Zimmerman
Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar snabbt i världen. Hjärtkärlsjukdom utgör en allvarlig komplikation till diabetes och är en vanlig dödsorsak i patientgruppen.
 
Diabetesläkemedlet liraglutid började användas kliniskt 2009. Det tillhör läkemedelsklassen GLP1-receptoragonister, sänker blodsockret och kan minska kroppsvikten. En tidigare klinisk studie LEADER har visat att liraglutid minskar risken för allvarliga hjärtkärlhändelser hos patienter med diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom eller hög hjärtkärlrisk. 22% mindre kardiovaslkulär död.
 
Det har dock varit oklart om dessa fynd också innebär att det finns positiva hjärtkärleffekter även för en bredare patientgrupp i sjukvården.
 
Nationella register
Den aktuella studien var ett samarbetsprojekt mellan forskare på Karolinska Institutet, Statens Serum Institut i Danmark, NTNU i Norge och det svenska Nationella Diabetesregistret. Forskarna använde flera nationella register med information om läkemedelsanvändning, sjukdomar och andra data från över 46 000 patienter i Sverige och Danmark, 2010–2016.
 
Omkring 23 000 patienter som startade liraglutidbehandling jämfördes med lika många patienter som startade behandling med ett annat diabetesläkemedel, DPP4-hämmare. Huvudutfallet i studien var allvarliga hjärtkärlhändelser, definierat som hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom.
 
Lägre risk för död
Förekomsten av allvarliga hjärtkärlhändelser var 14,0 per 1 000 person-år bland patienter behandlade med liraglutid och 15,4 per 1 000 person-år bland patienter behandlade med DPP4-hämmare, en statistiskt säkerställd skillnad. Detta motsvarade fem färre hjärtkärlhändelser per 1 000 patienter som följdes över tre år.

Liraglutid var också kopplat till lägre risk för död i hjärtkärlsjukdom och för död oavsett underliggande orsak. Analyser av undergrupper av patienter visade att patienter med tidigare hjärtkärlsjukdom tycktes ha störst nytta av behandlingen, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant.

– Vår studie tyder på att det finns en hjärtkärlnytta med liraglutid även för en bredare patientgrupp och ger viktig bekräftande evidens från klinisk rutinsjukvård, som vi tror är av intresse för läkemedelsmyndigheter, kliniska riktlinjer, behandlande läkare och patienter, säger Björn Pasternak, senior forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och affilierad vid Statens Serum Institut.
 
Utöver Björn Pasternak, leddes studien även av Henrik Svanström, senior statistiker, och Peter Ueda, postdoktoral forskare, båda vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.
 
Länk till publikationen:
Use of liraglutide and risk of major cardiovascular events: a register-based cohort study in Denmark and Sweden
 
Use of liraglutide and risk of major cardiovascular events: a register-based cohort study in Denmark and Sweden
Henrik Svanström, PhD Peter Ueda, MD Prof Mads Melbye, MD Björn Eliasson, MD Ann-Marie Svensson, PhD Stefan Franzén, PhD Prof Soffia Gudbjörnsdottir, PhD Prof Kristian Hveem, MD Christian Jonasson, PhD Björn Pasternak, MD
 
Summary
Background
Trial evidence shows that the glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide significantly reduces the risk of major cardiovascular events among patients with type 2 diabetes who have established cardiovascular disease or are at high cardiovascular risk. We aimed to assess the cardiovascular effectiveness of liraglutide in routine clinical practice.
 
Methods
We used data from nationwide registers in Denmark and Sweden for the period from Jan 1, 2010, to Dec 31, 2016, to investigate the risk of major cardiovascular events associated with use of liraglutide, compared with an active comparator drug class, dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors, in patients with type 2 diabetes. The cohort included incident users of liraglutide or DPP-4 inhibitors, who were also using metformin at baseline, matched 1:1 on age, sex, and propensity score. The main outcome was major cardiovascular events, a composite outcome consisting of myocardial infarction, stroke, and cardiovascular death. Other outcomes assessed were the individual components of the main composite outcome, heart failure, death from any cause, and an expanded composite major cardiovascular events outcome that also included other ischaemic heart disease, coronary revascularisation, and peripheral arterial disease.
 
Findings
The study population consisted of 23 402 users of liraglutide and 23 402 matched users of DPP-4 inhibitors; patients were followed up for a mean of 3·3 years (SD 2·0).
 
A major cardiovascular event occurred in 1132 users of liraglutide (incidence rate 14·0 per 1000 person-years) and in 1141 users of DPP-4 inhibitors (15·4 per 1000 person-years; hazard ratio [HR] 0·90, 95% CI 0·83–0·98). The HRs were 0·81 (0·71–0·92) for patients with a history of major cardiovascular disease and 0·96 (0·86–1·06) for patients without such a history (p=0·057 [test of homogeneity], suggesting no statistical evidence of heterogeneity).
 
Compared with use of DPP-4 inhibitors, use of liraglutide was associated with a significantly lower risk of cardiovascular death (HR 0·78, 95% CI 0·68–0·91), but no significant differences were identified for risk of myocardial infarction (0·94, 0·84–1·06) or stroke (0·88, 0·77–1·01).
 
Furthermore, use of liraglutide was associated with a significantly lower risk of death from any cause (HR 0·83, 95% CI 0·77–0·90),
 
but no significant differences were identified for risk of heart failure (0·90, 0·80–1·03) or for the expanded major cardiovascular events outcome (0·95, 0·89–1·01).
 
Interpretation
In this large Scandinavian cohort, use of liraglutide, as compared with use of DPP-4 inhibitors, was associated with significantly reduced risk of major cardiovascular events. Patients with history of cardiovascular disease seemed to derive the largest benefit from treatment with liraglutide. These data provide support for the cardiovascular effectiveness of liraglutide in routine clinical practice.
 
Funding
Swedish Heart-Lung Foundation, Novo Nordisk Foundation, and Swedish Society for Medical Research.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt