Skriv ut
Kategori: Nyheter
 
Att patienter med diabetes jämfört med icke-diabetes individer löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar.
 
Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är. Detta gäller i synnerhet vid typ 1 diabetes.
 
Forskarna registrerade alla infektioner som krävde antingen läkemedelsbehandling eller sjukhusvård. Också dödsfall på grund av infektion ingick i statistiken. Därefter jämfördes diabetespatienter med de som inte hade diabetes. Uppgifterna om förekomst av infektioner hämtades ur stora register och databanker.

Inte mindre än drygt 85 000 diabetespatienter (både typ 1 och typ 2) jämfördes med drygt 150 000 individer som inte hade diabetes. I de båda grupperna behandlades patienterna på olika sätt för en infektion. De båda grupperna var vad gäller ålder likvärdiga, liksom om de var rökare och vilket BMI de hade. Vidare hade forskarna tillgång till diabeternas registrerade HbA1c-värden, inte bara hur värdet var när de behandlades för sin infektion, utan också tidigare nivåer.
 
Infekterade ben och leder
Deltagarna var i åldrarna 40 till 89 år och förekomsterna av 18 olika vårdberoende infektioner registrerades i tre olika grupper – icke-diabetiker, typ 1 diabetiker och typ 2 diabetiker.

Exempel på infektioner; den vanligaste med 46 procent av alla registreringar var i ben och leder. På andra plats kom infektion i hjärtats klaffar (26 procent), blodförgiftning (21 procent), sjukhusinfektion (17 procent). 16 procent av patienterna avled på grund av en infektion under den tid registreringen pågick, mellan åren 2008 och 2015.
Kraftigt förhöjd risk

Resultaten visar att risken ökade alltmer ju högre HbA1c-värde patienten hade haft. Detta gällde för de flesta infektioner. När diabetespatienterna och deras blodsockerkontroll jämfördes med icke-diabetiker framstod ett tydligt mönster.

Diabetespatienterna i gruppen med de lägsta HbA1c-värdet (42 till 53 mmol/mol) hade 41 procent högre risk att drabbas av en svårbehandlad och långvarig infektion. De i gruppen med det högsta HbA1c-värdet (97 mmol/mol eller högre) hade en 70-procentigt ökad risk.

Nästan hälften av alla ben- och ledinfektioner, inklusive infekterade fotsår, bland diabetespatienterna berodde till stor del på dålig blodsockerkontroll.
 
Andra allvarliga infektioner
”Ett nytt och bekymmersamt fynd är den stora andelen andra allvarliga infektioner.” skriver forskarna och exemplifierar med infekterade hjärtklaffar och blodförgiftning. När diabetesgruppen delades upp i typ 1 och typ 2 visade resultatet att typ 1 diabetiker löpte ännu mycket högre risk, särskilt bland de äldre deltagarna. Dettta gällde även när forskarna justerade för hur länge individen hade haft sjukdomen.

De brittiska forskarna påpekar att till skillnad från många andra studier på området är att de har haft tillgång till information om sockerläget på längre sikt.
”En infektion i sig kan ha en försvårande effekt på blodsockerkontrollen. Därför är inte HbA1c i anslutning till infektionen ett rättvist värde.” skriver de.
 
Från www.diabetesportalen.se Tord Ajanki

Forskningen har utförts på institutet Population Health Research Institute, St George’s, University, London
Länk till studien i tidskriften Diabetes Care
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104296
 
Diabetes Care. 2018 Oct;41(10):2127-2135. doi: 10.2337/dc18-0287. Epub 2018 Aug 13.
 
Glycemic Control and Risk of Infections Among People With Type 1 or Type 2 Diabetes in a Large Primary Care Cohort Study. Critchley JA1, Carey IM2, Harris T2, DeWilde S2, Hosking FJ2, Cook DG2.
 
Abstract
OBJECTIVE:
Diabetes mellitus (DM) increases the risk of infections, but the effect of better control has not been thoroughly investigated.
 
RESEARCH DESIGN AND METHODS:
With the use of English primary care data, average glycated hemoglobin (HbA1c) during 2008-2009 was estimated for 85,312 patients with DM ages 40-89 years. Infection rates during 2010-2015 compiled from primary care, linked hospital, and mortality records were estimated across 18 infection categories and further summarized as any requiring a prescription or hospitalization or as cause of death. Poisson regression was used to estimate adjusted incidence rate ratios (IRRs) by HbA1c categories across all DM, and type 1 and type 2 DM separately. IRRs also were compared with 153,341 age-sex-practice-matched controls without DM. Attributable fractions (AF%) among patients with DM were estimated for an optimal control scenario (HbA1c 6-7% [42-53 mmol/mol]).
 
RESULTS:
Long-term infection risk rose with increasing HbA1c for most outcomes. Compared with patients without DM, those with DM and optimal control (HbA1c 6-7% [42-53 mmol/mol], IRR 1.41 [95% CI 1.36-1.47]) and poor control (≥11% [97 mmol/mol], 4.70 [4.24-5.21]) had elevated hospitalization risks for infection. In patients with type 1 DM and poor control, this risk was even greater (IRR 8.47 [5.86-12.24]). Comparisons within patients with DM confirmed the risk of hospitalization with poor control (2.70 [2.43-3.00]) after adjustment for duration and other confounders. AF% of poor control were high for serious infections, particularly bone and joint (46%), endocarditis (26%), tuberculosis (24%), sepsis (21%), infection-related hospitalization (17%), and mortality (16%).
 
CONCLUSIONS:
Poor glycemic control is powerfully associated with serious infections and should be a high priority.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
Träffar: 2162