Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
 
Nu är de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerade.
 
Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.
 
Läs det hela, 90 rader, nedladdningsbart, inget lösenord, pdf,
 
 
Bilagor
Tillstånds- och åtgärdslista
Kunskapsunderlag
Indikatorer
Metodbeskrivning
 
Nhetsinfo
www red DiabetologNytt