Nu har NT-rådet (Nya terapirådet), publicerat sin rekommendation till landstingen gällande glukosmätaren FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är sedan tidigare infört vid diabetes typ 1
Den omfattar en patienter med typ 2-diabetes med flerdos-inulin med HbA1c över 70
eller återkommande allvarliga hypoglykemier.
 
Rekommendationen finns att läsa på 
 
I en trepartsförhandling mellan TLV, landstingen SKL och företaget Abbott har priset per sensor, en sådan varar i 2 veckor, sänkts nationellt till 436 SEK, dvs lägre pris än något landsting upphandlat sesnorer till. Det nya priset gäller från 180301.
 
Samma dag som idag launchar Abbott sin gratisapp för iphone LibreLink som kan ersätta Freestyle Libre avläsare, dvs både android och iphone kan läsa av sensorn utan behov av en speciell avläsare.
 
Se mer på nedan www
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt