Skriv ut
Kategori: Nyheter
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)  kommer till EndoDiabetes-mötet i Göteborg 7-9/3
att utse Årets Diabetesteam 
 
Val av årets team grundar sig på en sammanvägd bedömning av NDR-data och eventuellt genomförda kvalitetsprojekt under 2017. NDR och SFD utser utrifrån detta årets diabetesteam. Priset stöd ekonomiskt av Eli Lilly och summan är 40 000 kr. Pengarna skall gå till yrkesförkovrande verksamhet. 
 
SFD kommer till EndoDiabetes kommer att utse årets pristagare till stipendiet för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården
 
Priset delas ut till en person som under 2017 bidragit med ett kvalitetsarbete av signifikant betydelse. NDR och SFD utser utrifrån detta aktuell person. Priset stöd ekonomiskt av Boehringer Ingelheim och prissumman är 30 000 kr. Pengarna skall gå till yrkesförkovrande verksamhet.
 
David Nathanson ordf SFD
Magnus Löndahl vetenskaplig sekr SFD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 1575