Press release 

En ny studie visar att höga nivåer av mannos, en enkel sockerart som finns i många naturliga polysackarider, kan förutsäga risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och  progression av diabetisk njursjukdom.
– Vi kan mäta mannos i blodet och identifiera om människor har en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och diabetisk njursjukdom, säger Adil Mardinoglu, systembiolog vid KTH-Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och ledamot av SciLifeLab, Sveriges nationella centrum för molekylärbiovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning.
Oberoende av andra riskfaktorer
Studien visar att höga basnivåer av mannos förutsäger framtida risk för att utveckla typ 2-diabetes, oberoende av BMI och andra väletablerade riskfaktorer. Det förutsäger också framtida risk för kardiovaskulär sjukdom, inklusive hjärtsvikt och total mortalitet, och är relaterad till framtida utveckling av diabetisk njursjukdom och progression av albuminuri.
Njursjukdom med ökad albuminutsöndring är associerad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och insulinresistens bidrar till detta.
– Tidig mätning av mannosnivåer hos individer med diabetes ger således information om framtida risk för progression av albuminuri och att utveckla allvarlig diabetisk njursjukdom, vilket kan kräva njurtransplantation, säger professor Ulf Smith, forskare och diabetes expert på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och som har lett studien.
– Diabetisk njursjukdom är också en indikator för att förutse framtida risk för kardiovaskulär sjukdom och tidig dödlighet.
I studien användes data från de stora kliniska databaserna inom EMIF, Electronic Medical Information Framework, för att analysera om mannosnivåer skulle kunna förutsäga sjukdomsutveckling. Ett tidigare EMIF-projekt identifierade nya biomarkörer eller orsaker till fetma-associerade komplikationer inklusive utveckling av T2D, CVD, leverkomplikationer, vissa cancerformer och demens. Baserat på detta kunde en tidigare studie visa att fetma är förknippad med en dysreglerad metabolism av mannos i levern och att serumnivåerna av mannos var förhöjda. Studien visade också att mannosnivåer identifierade individer med ökad grad av insulinresistens oberoende av BMI (publicerad i Cell Metabolism 23 juni 2016).
Sjukdomsutveckling efter upp till 8 år
I den nya studien ville forskarna analysera om mannosnivåer också förutsåg sjukdomsutveckling. De analyserade mannos med specifik vätskekromatografi-masspektrometri i relation till framtida utveckling (efter upp till 8 år) av typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och diabetisk njursjukdom hos totalt över 8000 individer som inte hade utvecklat sjukdom vid tidpunkten när man gjorde första mätningarna av nivåerna av mannos.
– För närvarande är det oklart om eller hur mannos bidrar till sjukdomsutveckling, men senaste framstegen har visat att mannos kan vara involverad i kroppens immunförsvar och andra grundläggande mekanismer för normal celltillväxt och funktion”, säger professor Ulf Smith.
Studien sponsrades av EMIF, Electronic Medical Information Framework, en stor europeisk databas byggd för att möjliggöra analys av sjukdomsutveckling och faktorer som förutsäger sjukdomsrisk. EMIF initierades 2013 som en del av Innovative Medicines Inititative, IMI, ett samarbete mellan EU och europeiska läkemedelsindustrins organisation, EFPIA.
Med 5 000 studenter och närmare 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och drygt 700 aktiva doktorander. Forskningen i nationella och internationella samarbeten syftar till att förstå, förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 


Plasma Mannose Levels Are Associated with Incident Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease

Adil Mardinoglu11,Correspondence information about the author Adil MardinogluDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alena Stančáková11
Luca A. Lotta11
Johanna Kuusisto
Jan Boren
Matthias Blüher
Nicholas J. Wareham
Ele Ferrannini
Per Henrik Groop
Markku Laakso
Claudia Langenberg
Ulf SmithCorrespondence information about the author Ulf SmithDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
11These authors contributed equally
 


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt