LÄKEMEDELSMARKNADEN
Regulatoriskt
 
EU-kommissionen har godkänt utökad indikation för Novo Nordisk Victoza (liraglutide) så att den reflekterar att behandling med läkemedlet förbättrar blodsockernivåer och motverkar kardiovaskulära händelser som en del i behandlingen mot diabetes typ 2. 
 
Victoza är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes, som monoterapi med motion och diet, när metformin anses otillräcklig
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt