Frågan om användning av läkemedel utanför godkänd indikation har blossat upp igen. I dag skriver Dagens Nyheter om en utvärdering av läkemedlen bland andra Lucentis (ranibizumab) och Avastin (bevacizumab), som gjorts av HTA-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 
HTA-centrumet anser att båda läkemedlen kan användas för behandling av åldersförändringar av gula fläcken, trots att endast Lucentis är godkänd för den indikationen. Det finns inga mätbara och kliniskt relevanta skillnader mellan de båda läkemedlen, anser professor Henrik Sjövall, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och stödjer sig på utvärderingen som publicerats i en rapport.
 
”Det finns inget stöd för att rutinmässigt använda det dyrare Lucentis i stället för Avastin, säger Henrik Sjövall till tidningen.
 
I DN av Kerstin Wickström, klinisk expert på Läkemedelsverket.
”Det är inte så att vi avråder läkare från att använda Avastin, vi värnar den fria förskrivningsrätten som läkare har. Men vi kan bara förorda användningen av ett godkänt läkemedel”, säger Kerstin Wickström.
 
Enligt HTA-utvärderingen skulle Västra Götalandregionen kunna spara upp till 85 miljoner kronor per år om det billigare Avastin skulle användas i stället för Lucentis. Ungefär hälften av alla landsting och regioner använder Avastin utanför godkänd indikation i dag.
 
Lucentis marknadsförs av Novartis. Avastin marknadsförs av Roche. Avastin är ett läkemedel som anävänds vid cancer och patentet är utgånget. 
 
Från lakemedelsvarlden.se
 
Läs HTA dokument VGR 53 sidor, rätt lång www adress, men klicka på nedan så kommer du till dokumentet, utan lösenord, printbar pdf
 
 
Läs DN debatt artikeln utan lösenord, se nedan www och texten i klartext nednför
 
Många landsting använder onödiga dyra läkemedel
Läkemedlet Avastin, till vänster, har samma effekt mot åldersförändringar i gula fläcken, men är avsevärt billigare än alternativen.
 
PUBLICERAD 2017-07-16 DN Debatt
Varje år drabbas tusentals personer av åldersförändring i gula fläcken. En ny rapport visar att landstingen skulle spara mångmiljonbelopp om man började använda läkemedlet Avastin mot sjukdomen – ett läkemedel som fungerar lika bra som de betydligt dyrare alternativen. Men frågan är kontroversiell eftersom Avastin inte är godkänt för ändamålet.
 
– Du blir inte blind men du förlorar ditt centralseende. Du tappar förmågan att se färger och detaljer. Du kan orientera dig, se saker i periferin men i mitten ser du en mörk fläck.
 
Så beskriver läkaren Per Pohjanen ögonsjukdomen våt makuladegeneration eller så kallad åldersförändring i gula fläcken, den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre i Sverige och västvärlden.
 
Länge fanns inget bra fungerande läkemedel mot sjukdomen. Men i början av 2000-talet upptäckte läkare att vissa cancerpatienter som behandlades med läkemedlet Avastin upplevde att de fick bättre syn. Det visade sig att just dessa cancerpatienter även hade åldersförändringen i gula fläcken – och att effekten av läkemedlet var orsaken till synförbättringen.
 
Läkemedelsbolaget bakom Avastin, amerikanska Genentech, tog då fram ett nytt snarlikt läkemedel – Lucentis – som registrerades som ett ögonpreparat hos Läkemedelsverket.
 
Henrik Sjövall, professor och universitetsöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till rapporten.  Plötsligt fanns det ett godkänt, välfungerande ögonläkemedel på marknaden. Men till skillnad från cancerläkemedlet Avastin som numera kostar ett par hundralappar per dos, kostar Lucentis drygt 9 000 kronor per dos.
 
HTA-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som har uppdraget att granska och utvärdera nya behandlingsmetoder, publicerade nyligen en rapport där man undersökt effekten och biverkningarna av de två läkemedlen.
 
– Vi har gått igenom ett massivt forskningsmaterial av studier gjorda enligt konstens alla regler. Det vi hittade var väldigt intressant, det finns inga mätbara och kliniskt relevanta skillnader mellan de två läkemedlen över huvud taget. Helhetsbilden är för mig kristallklar – det finns inget stöd för att rutinmässigt använda det dyrare Lucentis i stället för Avastin, säger Henrik Sjövall, professor och universitetsöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till rapporten.
 
Det finns inga mätbara och kliniskt relevanta skillnader mellan de två läkemedlen i över huvud taget. Helhetsbilden är för mig kristallklar – det finns inget stöd för att rutinmässigt använda det dyrare Lucentis i stället för Avastin.
HTA-centrum räknade också på hur mycket pengar Västra Götalandsregionen skulle spara om ögonsjukvården gick över till att använda det billigare läkemedlet Avastin. Exakt vad landstinget betalar för läkemedlet vet man inte eftersom det är en affärshemlighet, men vanligtvis får landstingen en viss rabatt på det officiella listpriset. Enligt HTA-centrums beräkningar handlar det om besparingar på 46–85 miljoner kronor per år beroende på läkemedelsrabatt.
 
Ungefär hälften av Sveriges landsting använder sig redan av Avastin. Redan 2012 presenterades en stor amerikansk studie som visade att de två läkemedlen hade samma effekt och därefter valde flera landsting och regioner att byta till det billigare preparatet.
 
– Vi sparar 7–8 miljoner per år genom att använda Avastin. Men vi räknar inte så, vi räknar på hur många ögon vi kan behandla. För varje öga som vi behandlar med ett dyrare läkemedel får 15–20 ögon stå tillbaka, säger Per Pohjanen, överläkare inom Ögonsjukvård Norrbotten.
 
Men det finns de som har invändningar mot att använda det billigare alternativet Avastin eftersom läkemedlet inte är godkänt för ändamålet.
– Det är inte så att vi avråder läkare från att använda Avastin, vi värnar den fria förskrivningsrätten som läkare har. Men vi kan bara förorda användningen av ett godkänt läkemedel, säger Kerstin Wickström, klinisk expert på Läkemedelsverket.
Att Avastin skulle godkännas för behandling av åldersförändringar i gula fläcken är heller inte troligt, säger Kerstin Wickström. Läkemedelsföretaget måste nämligen ansöka till myndigheten om att få läkemedlet godkänt för ögonbehandling. Och det är samma företag som tillverkar den aktiva substansen i det billigare icke-godkända Avastin och det dyrare godkända Lucentis.
– Företaget har alltså inte något incitament att ansöka om ett godkännande för Avastin, säger Kerstin Wickström.
Läs mer: ”Det handlar om att skapa jämlik vård.”
 
Fakta. Åldersförändring i gula fläcken
Gula fläcken kallas det område som finns i mitten av näthinnan. Det finns två typer av åldersförändringar i gula fläcken, torra eller våta. Torra förändringar är den vanligaste formen av sjukdomen och synen förändras långsamt. Mot det finns ingen effektiv behandling.
Våta förändringar är ovanligare. Våta förändringar beror på att det bildas blodkärl under gula fläcken som läcker blod och vätska, vilket gör att gula fläcken svullnar och syncellerna försämras.
Synen kan försämras snabbt, inom bara några veckor. Vanliga symptom är att man börjar se raka linjer som krokiga, att ansikten ser förvrängda ut och att det centrala synfältet går förlorat. I stället ser personen en suddig, mörk fläck i mitten.
Våta förändringar behandlas med läkemedel som sprutas in i ögats glaskropp. Läkemedlet bromsar bildandet av blodkärl under gula fläcken och gör så att mindre vätska läcker ut. Behandlingen botar inte sjukdomen, men kan bromsa den.
Källa: Vårdguiden 1177
 
Fakta. Läkemedlens pris
Lucentis och Eylea kostar ungefär 9 000 kronor per dos enligt listpris. Avastin kostar i sin tur omkring 3 300 kronor per förpackning. En förpackning räcker till cirka 30 doser dvs kostnad 110 SEK istället för 9000 SEK per patient.
 
När landstingen upphandlar får de rabatt på läkemedlen och vad varje landsting faktiskt betalar för respektive preparat är en affärshemlighet.
Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Fron www.dn.se
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt