NICE kom med ett dokument med ett uttalande härom veckan
 
 
utan lösenord, totalt 18 sidor,
pdf printbar och lätt att läsa
 
Här har gjorts en genomgång av publicerad litteratur,
som i sig är omfattande med tanke på ut på marknaden sept 2014,
och också en lista på omfattande pågående vetenskaplioga studier
 
Här finns också professionens uttalande om Libre
liksom brukares, patient-representanters syn på Libre
 
Förhoppningsvis kan detta arbeta som UK NICE gjort,
inspirera övriga EU-länders arbeten kring subvention av Libre
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt