Sverige behåller andraplatsen i global innovationsrankning
 
De fem nordiska länderna finns bland de 25 högst rankade länderna i Global Innovation Index 2017,

Sverige behåller sin position som världens näst mest innovativa land, enligt Global Innovation Index 2017,
 
Schweiz är för sjätte året i rad det mest innovativa landet. Nederländerna är i år rankat som nummer tre, och har avancerat fem positioner framför allt tack var de insatser som gjorts för att öka tillgängligheten till data i landet.
 
Sverige har förbättrat sin placering i flera av rankningens undergrupper. I gruppen länkade innovationer (innovation linkage) avancerade Sverige elva positioner, i gruppen kunskapspåverkan (knowledge impact) tio positioner och sju positioner i gruppen informations- och kommunikationsteknik, IKT.
 
Generellt finns Sverige med bland de tio högst rankande länderna i de olika undergrupperna, med undantag för gruppen kreativa resultat (creative output) där Sverige är rankat elva.
 
Samtliga nordiska länder finns bland de 20 högst rankade länderna.
Bland de kluster som rankats för sin innovationsförmåga ligger Stockholm på plats 13, Malmö på plats 62 och Göteborg på plats 69. De högst rankade klustren är Tokyo–Yokohama i Japan, Shenzhen–Hongkong i Kina, San Jose–San Francisco i USA och Seoul i Sydkorea.
 
Rapporten presenteras i dag i Genève av Cornell University, The Business School for the World (Insead) och världspatentorganisationen World Intellectual Property Organization (Wipo).
Världens mest innovativa länder, enligt GII 2017 (förra årets placering inom parentes).
1. Schweiz (1)
2. Sverige (2)
3. Nederländerna (9)
4. USA (4)
5. Storbritannien (3)
6. Danmark (8)
7. Singapore (6)
8. Finland (5)
9. Tyskland (10)
10. Irland (7)
 
Lönnberg säljer in svensk life science på Bio i San Diego
I samband med den internationella bioteknikkonferensen Bio i San Diego i USA 19–22 juni kommer svensk life science att företrädas av Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare på området.
 
Anders Lönnberg är en av talarna under ett seminarium med temat ”Är vi redo att digitalisera kliniska prövningar” (Are we ready for clinical trials to go digital?), enligt ett pressmeddelande från organisationen Business Sweden i dag.
 
”Ett av mina deluppdrag handlar om att främja förutsättningar för att innovationer omsätts i nya produkter och tjänster som leder till nya exportintäkter. J
 
ag är övertygad om att Sverige har en hel del att erbjuda när det gäller nya lösningar och samarbeten, inte minst inom digitalisering i vården men även när det gäller utveckling av nya läkemedel och jag ser fram emot en givande diskussion”, säger Anders Lönnberg i en presskommentar. Han refererar till en nyligen publicerad studie i tidskriften Lancet och där svensk sjukvård rankas på fjärde plats bland 195 undersökta länder.
 
”Den höga rankingen stämmer väl överens med mitt eget intryck från andra internationella events som jag deltagit i. Jag har där funnit att det finns ett stort intresse för svensk life science och för vårt sjukvårdssystem”, säger Anders Lönnberg.
 
Under bioteknikkonferensen – som enligt Business Sweden är världens största i sitt slag – diskuteras befintliga och nära förestående teknologiska genombrott och hur dessa kan bidra till bättre kvalitet samt kostnads- och tidsbesparingar inom vården.
 
Andra ämnen som kommer att diskuteras:
* Hur kan digitalisering hjälpa patienterna att aktivt bidra till bättre behandlingsresultat?
* Hur behöver det regulatoriska ramverket för godkännande av nya läkemedel förändras, så att digitaliseringens alla fördelar kan utnyttjas?
 
Business Sweden har tagit fram en broschyr och en webbplats för att lyfta fram Sveriges komparativa fördelar inom life science. Informationsmaterialet finns här
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt