Föreläsning av Anna Wiberg, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet i anslutning till Världsdiabetesdagen 14/11 2016.
 
Seminariet anordnades av Uppsala universitet och Lunds universitet inom ramen för det strategiska forskningsområdet Exodiab tillsammans med Diabetesföreningen i Uppsala län.
 
 
Under Nyheter finns
VIDEO: Vad vet vi om orsaken till typ 1 diabete?
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt