SFDs motivering lyder:
Henrik Milefors
 
med stor IT-kunskap och fingertoppskänsla digitalt i ämnet diabetes
har Henrik Milefors varit med i utvecklingen och framtagandet av "NDR-Knappen"
Denna har blivit ett enastående stöd för förbättringsarbetet i diabetesvården.
 
Henrik Milefors har fått 20 000 SEK i stipendium från Svensk Förening för Diabetologi SFD,
Stipendium delades ut på SFDs höstmöte i Göteborg 13/10.
 
Var och en kan besöka www.ndr.nu/knappen och få utdata on-line i realtid
från samtliga vårdcentraler och sjukhusdiabetesmottagningar, då närmare 100%
av dessa numera är med i NDR Nationella Diabetes Registret
 
Det finns också möjlighet att skapa egna powerpoint-bilder 
 
Besök
Ta del av interaktivitet och möjlighet att utnyttja olika sökmöjligheter
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt