Världsdiabetesdagen inleddes 1991 efter ett initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen och att också bättre diabetesvård behövs. Från 2006 deltar även FN i arbetet kring att förebygga diabetes och komplikationer. Att dagen firas 14/11 beror på att Frederick Banting, en av upptäckarna av insulinet, föddes den 14 november 1891.
 
"Balansera rätt i diabetesvården" är temat i år på den traditionella heldagen som Nationella Diabetesteamet, paraplyorganisation för föreningar som innefattar personer med diabetes och föreningar för deras professionella rådgivare, och Dagens Medicin arrangerar 14 nov. I år har turen kommit till Umeå för att stå värd för arrangemanget. Programmet tar sikte på de viktigaste utmaningarna inom diabetesvården som e-hälsa och framtidens läkemedel.
 
Röd Bok om hypoglykemi
Nationella Diabetesteamet presenterar Röd Bok under dagen. Den tar fasta på 10 punkter om hypoglykemi, d v s mycket låga blodsocker. Röd Bok finns att läsa som 18 sidig pdf uppe till höger överst på www.dagensdiabetes.se och
Den ger läsaren ökad kunskap kring hypoglykemi och diskuterar också förebyggande åtgärder mot hypoglykemi. Att få lågt blodsocker är en av de största rädslorna för personer med diabetes. Hypoglykemi orsakas av själva behandlingen, antingen insulinbehandling eller viss form av tabletter.
 
Läkemedel vid typ 2 diabetes
Vid typ 2 diabetes är det SU-preparat som kan ge hypoglykemi. Dessa används flitigt i vården och står som andrahandsval på Socialstyrelsens rekommendationslista - trots att det nu finns alternativ med mycket mindre risk för hypoglykemi.
Att dessa SU-preparat används är en ekonomisk fråga, men nu kräver vi att de byts ut i rekommendationslistorna. Det ser lite olika ut i landstingen. Vissa fortsätter använda preparaten, andra inte. Men de riktlinjer vi har ligger i bakvattnet för diabetesbehandlingen, säger professor Mona Landin-Olsson, ordförande för diabetesläkarna, Svensk Förening för Diabetologi. En av punkterna i Röd Bok är att man bör växla till de andra läkemedlen vid typ 2 diabetes.
 
Kontinuerlig blodsockermätning
I Röd Bok tas också upp att kontinuerlig blodsockermätning kan ge användare med typ 1 diabetes varningssignaler om när blodsockret är på väg ner. Det gör att risken för låga blodsocker uppmärksammas i tid innan problem uppstår. Nationella programrådets SKLs vårdprogram för insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning kom i mars 2016 och implementeras nu.
 
Diabetesföreningar runt om i Sverige uppmärksammar Världsdiabetesdagen genom att bege sig ut på gator och torg för att testa förbipasserande personers risk för att få typ 2 diabetes. Flera större byggnader i olika städer världen runt lyses ikväll upp med blått ljus för att markera Världsdiabetesdagen.
 
Framtidsoptimism
Framtidsoptimism finns nu kring diabetes, då mycket positivt har hänt senaste året i forskning och behandling. Det är viktigt att denna optimism sprids till personer med diabetes, och också till politiker och beslutsfattare, så att dessa satsar mer på diabetesvården lokalt, regionalt och nationellt.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt