Diabetesfonden har beslutat att tilldela Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet 200 000 kr, Jakob Wikström, Karolinska Institutet 200 000 kr och Karl Bacos, Lunds universitet 100 000 kr.
 
- Idag finns stor kunskap finns hos de väletablerade forskarna som vi årligen stödjer, men vi vill också lyfta fram och uppmuntra framtidens diabetesforskare, säger Fredrik Löndahl, ordförande i Diabetesfonden.
Tillsammans med Diabetesfondens vetenskapliga råd har Diabetesfondens styrelse beslutat att tilldela tre stipendiater som har potential att bidra till viktiga framsteg inom diabetesforskningen.
 
Langerhanska öar studeras
Joey Lau Börjesson har i sin forskning identifierat olika populationer av Langerhanska öar där vissa öar med hög blodförsörjning hade överlägsen funktion medan andra öar var vilande och hade låg syresättning. Både typ 1- och typ 2-diabetes utmärks av att vissa Langerhanska öar (bestående främst av insulinproducerande celler) snabbt tappar sina insulinproducerande celler medan andra är förskonade till senare i sjukdomsprocessen. Orsaken till denna heterogenitet är okänd. Joeys arbete fortsätter nu med att undersöka om de funktionellt aktiva öarna har en ökad benägenhet för stress samt ökad igenkänning av immunförsvaret.

- Diabetesfondens stipendium är ett första bidrag till rekrytering av min första doktorand, berättar Joey Lau Börjesson.
Mitikondriernas roll i sårläkning
Jakob Wikströms forskning handlar om cellens kraftstationer, de så kallade mitokondrierna, och deras roll i sårläkning. Mitokondrier producerar cellens energimolekyl ATP vilken behövs för de allra flesta cellfunktioner. Just nu undersöker han hur mitokondrierna påverkar sårläkning i kroniska sår såsom diabetesfotsår. Denna forskning är en sk bedside - to - bench studie där vi utgår från sårprover från patienter.

- Stipendiet ger mig möjlighet att fortsätta uppbyggnaden av min forskargrupp, t ex att anställa postdoktorer som kommer att genomföra experimenten. Stipendiet fungerar också som en uppmuntran och inspiration, berättar Jakob Wikström
Insulinproducerade cellers roll vid insjuknande i typ 2-diabetes
Karl Bakos har under de senaste åren undersökt hur epigenetiska förändringar, dvs förändringar på DNA som påverkar genaktivitet utan att ändra DNA-sekvensen, påverkar de mogna insulinproducerande cellerna och hur detta kan bidra till utvecklandet av typ 2-diabetes. Nu framöver vill han undersöka hur epigenetiken styr våra stamceller att utvecklas till insulinproducerande celler.

- Stipendiet betyder mycket, eftersom det bidrar till att vi kan börja bygga vidare på de preliminära data vi har och utveckla projektet. Och för mig personligen som är i ett stadie av min forskarkarriär där jag inte riktigt "vant" mig vid att få anslag, så är det fantastiskt kul varje gång det händer, berättar Karl Bacos.
 
Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Under 2015 delades 17 miljoner ut i anslag till diabetesforskning. Diabetesfonden arbetar även för att öka kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.
Diabetesfonden får inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Stöd den viktiga diabetesforskningen på www.diabetesgåvan.se eller till BG 900 9010.
 
Press release
Nyhetsinbfo
wwww red DiabetologNytt