Du som arbetar inom kommunal vård och omsorg kan enkelt öka din kompetens om äldre med diabetes
genom en helt kostnadsfri webbutbildning.

Webbutbilrningen Äldre med diabetes har tagits fram av nationella programrådet för diabetes NPR-D.

Den är helt kostnadsfri och tar mindre än 2 timmar att göra.

Utbildningen består av flera delar, bland annat om diabetessjukdom, medicinsk behandling, omvårdnad och komplikationer. De olika delarna kan göra i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen.

Välkommen att börja redan idag!

Från www.skl.se Sveriges kommuner och landsting

Du hittar utbildningen på

www.aldremeddiabetes.se

N
yhetsinfo
www red DiabetologNytt