Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
 
Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Den innehåller 115 ämnesområden,
 
www.vardhandboken.se
 
Den är öppen för alla och kräver ingen inloggning.
 
Tillgänglighet
Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.
 
Istället för att varje enhet ska ta fram sina rutiner så finns detta rutindokument nationellt. Den uppdateras löpande. 
 
Vårdhandboken administreras och är en tjänst från Sveriges landsting och kommuner, och är värdefull för dig.
 
Nedanför finns som exempel på hur blodtrycksmätning ska ske standardiserat
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
"Blodtrycksmätning" och söker på blodtrycksmätning
 
Blodtrycksmätning manuell - Förberedelser
Förberedelser - [Blodtrycksmätning, manuell] - Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd - Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning [5,6]. Både palpatorisk ...
 
2.Blodtrycksmätning, manuell - Film om tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning
Film om tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning - [Blodtrycksmätning, manuell] - Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning. Filmen visas via en tjänst som heter Vimeo. 
 
3.Blodtrycksmätning, manuell - Tillvägagångssätt
Tillvägagångssätt - [Blodtrycksmätning, manuell] - Tillämpa basala hygienrutiner Blodtrycket får aldrig mätas i en arm med fistel för hemodialys. Det bör inte heller mätas i en arm där lymfkörtelutrymning utförts i axillen.
 
4.Blodtrycksmätning, manuell - Testa dina kunskaper
Testa dina kunskaper - [Blodtrycksmätning, manuell] - Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Vad kan hända om du använder fel storlek på manschetten? Det har ingen betydelse vilken storlek som används ...
 
5.Blodtrycksmätning, manuell - Andra mätmetoder
Andra mätmetoder - [Blodtrycksmätning, manuell] - Doppler - Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop. Blodtrycksmanschetten sätts på som vanligt. 
 
6.Blodtrycksmätning, manuell - Översikt
Översikt - [Blodtrycksmätning, manuell] - Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket i kärlen ...
Kategori: Alla ämnen (A-Ö), Provtagning och undersökning, 
 
Exempel på text kring blodtrycksmätning
Blodtrycket får aldrig mätas i en arm med fistel för hemodialys. Det bör inte heller mätas i en arm där lymfkörtelutrymning utförts i axillen.
 
Mät alltid i samma arm [2,3] Placera blodtrycksmanschetten 2-2,5 cm cm ovanför armvecket Palpera a.radialis eller a.brachialis för att mäta det palpatoriska blodtrycket (se nedan) för att inte missa ett ”silent gap” (se förklaring under rubriken Att tänka på) Ta därefter ett auskultatoriskt blodtryck (se nedan) Vid 2 mätningar efter varandra, vänta en minut mellan mätningarna och töm gärna venstasen genom att lyfta armen. Töm också manschetten helt på luft Dokumentera datum, klockslag, läge, arm och manschettbredd
 
Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna. Om patienter är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut.
Blodtrycket är lägst på natten, blir högre på morgontimmarna och sjunker på kvällen [14].
 
Vid blodtrycksmätning på mottagning, ta 2-3 blodtrycksvärden då blodtrycket ofta sjunker lite efter några minuter. Notera medelvärdet i journalen, med 2 mmHg när. Notera alltid i vilken arm blodtrycket mäts så att blodtrycket mäts i samma arm efterföljande mottagningsbesök .
 
Gör så här vid palpatorisk mätning
Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte för hårt kring överarmen (2 fingrar ska kunna placeras under manschetten). Palpera pulsen i a.radialis (på tumsidan i handleden) eller a.brachialis (på lillfingersidan i armvecket). Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att kännas och 30 mmHg till. Släpp sedan ut trycket med 2-3 mmHg/s och vid det manschettryck då pulsen återkommer är värdet för det systoliska blodtrycket.
Den palpatoriska metoden är mycket bra vid akuta tillstånd också då man förutom ett snabbt mätt blodtryck får en känsla för patientens tillstånd genom att känna pulsens fyllnad och hudens temperatur. Endast det systoliska blodtrycket erhålls med denna metod.
 
En snabbare metod, när även ett auskultatoriskt blodtryck ska mätas direkt efter och man bara vill försäkra sig om att inte missa silent gap, är att uppskatta det systoliska blodtrycket genom att känna på pulsen, pumpa upp manschetten och notera när pulsen försvinner och sen släppa ut luften direkt. Obs! I filmen visas endast den fullständiga palpatoriska mätmetoden.
 
Gör så här vid auskultatorisk mätning
Auskultatorisk mätning sker efter den palpatoriska mätningen.
Palpera ut a.brachialis och lägg stetoskopet där pulsen kändes (bra om man redan känt ut den vid palpatoriska mätningen). Pumpa upp manschetten till 30 mmHg över det palpatoriska blodtrycksvärdet. Släpp därefter ut trycket med 2-3 mmHg/sekund. De första pulsslag som hörs (även om det är svagt) är det systoliska blodtrycksvärdet. Ljuden ändrar karaktär och upphör så småningom, vilket är det diastoliska blodtrycksvärdet.
 
Rengöring av blodtrycksmanschett och stetoskop
Rengör blodtrycksmanshett och stetoskop med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter mätningen.
Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning.
 
Revideringsdatum:2014-05-20Manusförfattare:Elisabeth Marklund, klinisk adjunkt, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, UppsalaFaktagranskare:Bo Carlberg, universitetslektor, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetFotograf:Originalfilm av Elisabeth Marklund i samarbete med Medfarm DoIT, Uppsala universitet