Att få lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi, är en av de största rädslorna för personer med diabetes. Hypoglykemier orsakas av själva behandlingen, antingen insulinbehandlingen eller vissa former av tablettbehandling.
 
Vid tablettbehandlad typ 2 diabetes är det SU-preparat som kan ge hypoglykemi. Dessa används flitigt i vården och står som andrahandsval på Socialstyrelsens rekommendationslista vid diabetesbehandling – trots att det finns nya alternativ med mycket mindre risk för hypoglykemier.
 
- Att dessa SU-preparat används är en ekonomisk fråga men nu kräver vi att de byts ut i rekommendationslistorna. Det ser lite olika ut i landstingen, vissa fortsätter använda preparaten, andra inte. Med de riktlinjer vi har ligger Sverige i bakvattnet för diabetesbehandling, säger Mona Landin-Olsson, ordförande för Sveriges diabetesläkare (SFD, Svensk Förening för Diabetologi).
 
På Världsdiabetesdagen presenteras RÖD BOK som kort beskriver vad hypoglykemi är, hur det kan behandlas och hur det kan undvikas. RÖD BOK kommer från NDT, Nationella Diabetesteamet, som samlar högsta kompetensen från sjukvård och patientorganisation inom diabetes. En av punkterna i boken är att man bör växla över till nya läkemedel vid typ 2 diabetes.
 
Nationella Diabetesteamet arbetar för att sprida information och kunskap om diabetes, samt verka för god vård och ökad livskvalitet hos personer med diabetes. I NDT ingår Svenska Diabetesförbundet (SDF), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes (BLFed), Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Dietisternas Riksförbund (DRF).
 
RÖD BOK ligger överst till höger på www.dagensdiabetes.se som en klickbar pdf skrift
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt